דיון בוועדה המחוזית בהתנגדות עדאלה ועמותת במקום לתכנית הקמת מתקן תע״ש ברמת בקע שבנגב

תכנית ההקמה של איזור תעשייה ביטחונית ברמת בקע, תוביל לפינוי של למעלה מ-1200 מבנים. עדאלה ובמקום דורשים לדחות את התכנית או למצוא חלופה שאינה פוגעת באוכלוסייה הבדואית.

ב-3.12.2018 תדון הוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז דרום, בהתנגדות שהגיש המרכז המשפטי עדאלה ועמותת במקום בשם תושבים וחברי ועדים מקומיים בכפרים אבו קרינאת/אם מתנאן, ואדי אל משאש, וואדי אל נעם, אבו תלול וסוואווין, ובשם המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים בנגב, לתכנית ״אזור תעשייה מיוחד רמת בקע״.

 

מטרת התכנית, המשתרעת על שטח עצום של 112,383 דונם היא לקלוט תעשיות ביטחוניות העלולות להטיל מגבלות משמעותיות על סביבתן. האזור ישמש לתעשיות עתירות סיכונים בטיחותיים או סביבתיים ואף עתיד לכלול שטחי ניסויים בכלי נשק.

 

צוות עדאלה ובמקום נוסעים לאורך גדר מתקן תע״ש ברמת בקע (צילום: מרואן אבו-פריח)

אתר רמת בקע מצוי במרכז אזור מיושב בכפרים הבדואים: אבו קרינאת/אם מתנאן, ואדי אל משאש, ואדי אל נעם, סוואווין ואבו תלול, ובכך הוא יחשוף את תושביהם לסיכונים בריאותיים, סביבתיים ובטיחותיים. כמו כן, התכנית מטילה מגבלות בנייה ופיתוח מחמירות על  כ- 1,213 מבנים המצויים בכפרים אלו ועלולה להביא לעקירתם של התושבים המתגוררים בהם.

 

בהתנגדות שחיברו עו״ד מאיסאנה מוראני מעדאלה והאדריכלית דפנה ספורטה מעמותת במקום, נטען כי התכנית אינה מסתמכת על תשתית עובדתית מספקת, וכי היא פוגעת באופן בלתי מידתי בזכותם של תושבי האזור הבדואים לכבוד, לחיים, לשלמות הגוף והבריאות ולסביבת חיים נאותה ובעקרונות הצדק הסביבתי.

 

עו״ד מאיסאנה מוראני מעדאלה ואדר׳ דפנה ספורטה מעמותת במקום במהלך סיור עם התושבים המתגוררים סביב המתקן ברמת בקע (צילום: מרואן אבו-פריח)

 

עדאלה ועמותת במקום מעירים כי לאור העובדה שבשטח המתחם מתגוררת שנים רבות אוכלוסייה בדואית המונה אלפי תושבים, יש להתאים את התכנית למצב הקיים ולמנוע את הפגיעה בתושבים, או למצער לצמצמה. הקמת איזור התעשייה הצבאית עתירת הסיכונים בלב אזור מיושב משמעה כי התושבים המתגוררים בקרבת האתר לא נלקחו בחשבון בעת הכנת התכנית וכי היחס אליהם הינו כאל "שקופים" או כאל "בעיה", כך שאפשר לגרשם בכדי לקדם את התכנית תוך התעלמות מוחלטת מזכויותיהם.

 

בנוסף, ציינו העותרים כי תסקיר השפעה על הסביבה אינו הכלי הנכון לבחינת ההשפעה של התכנית על בריאות האנשים הגרים בסביבתה. ועל כן, יש להורות על עריכת תסקיר השפעה על הבריאות אשר יבחן חלופות שימנעו או ימזערו את הפגיעה באוכלוסייה המתגוררת בקרבת המקום.

 

עו״ד מאיסאנה מוראני מעדאלה והאדריכלית דפנה ספרטה מעמותת במקום מדגישות כי "תכנית זו מצטרפת לתכניות נוספות שמקודמות בנגב ואשר תחת המעטה של 'פיתוח ברמה ארצית''פיתוח המרחב', ויצירת 'מקומות עבודה' לאוכלוסיות מסוימות. הן בפועל חוסמות את הכפרים הבדואים, חושפות את התושבים לסיכונים בריאותיים ומביאות להרס רב של מבנים והשארת תושבים רבים ללא קורת גג".

 

לאור זאת, מבקשים המתנגדים לדחות את התכנית במתכונתה המוצעת או שהועדה המחוזית תבחן חלופות אשר אינן כרוכות בפגיעה בזכויות היסוד של תושבי האזור הבדואים.

 

עשן מניסויים מיתמר באתר תע״ש ברמת בקע (צילום:מאיסאנה מוראני)

 

לקריאת ההתנגדות

 

[בהתאם לחובה שנקבעה בחקיקה שהעבירה הממשלה במטרה לפגוע בארגונים המבקרים את מדיניותה, נבקש לציין כי עמותת במקום היא ארגון שעיקר מקורות המימון שלו מתרומות מישויות מדיניות זרות.]

--