המשרד לשוויון חברתי מפלה סטודנטים ערבים ומעניק הכנה בחינם לפסיכומטרי רק בעברית

עדאלה פנה לשרה גילה גמליאל בדרישה לפתוח את קורס "הפסיכומטרי של המדינה" הניתן בחינם באינטרנט גם בשפה הערבית, בה ניגשים לבחינה כשליש מהנבחנים.

לקראת בחינת הפסיכומטרי שתיערך בינואר 2019 נפתח לראשונה, ע"י המשרד לשוויון חברתי, קורס הכנה מקוון לבחינה הפסיכומטרית שיוצע לציבור הרחב בחינם, וזאת במסגרת "קמפוס", הפלטפורמה הלאומית ללימודים מקוונים אותה מוביל מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" שבמשרד.

 

על פי נתוני המשרד, מידי שנה ניגשים לבחינות הפסיכומטריות כ-70,000 מועמדים ללימודי השכלה גבוהה, אשר רובם עוברים קורסי הכנה בעלות כוללת של כ-300 מיליון ש"ח בשנה. בהודעת המשרד לשוויון חברתי נאמר כי: "קורס ההכנה המקוון של קמפוס יאפשר הזדמנות שווה לכלל אזרחי ישראל, מהפריפריה ומהמרכז, להתמודד על מקום בספסלי הלימוד של מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל". אלא שהקורס שנתפח  מתקיים אך ורק בשפה העברית, ובכך מפלה את הנבחנים הניגשים לבחינה בשפה הערבית. מהדו"ח הסטטיסטי לשנת 2017 של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, המקיים את הבחינות, עולה כי כשליש מההיבחנויות מתקיימות בשפה הערבית, וכי שיעור זה נמצא במגמת עלייה מתמדת בעשור האחרון.

 

כמו כן, מצביע הדו"ח על פער עמוק בין ממוצע הציונים של הנבחנים בשפה הערבית לבין ממוצע הציונים של הנבחנים בשפה העברית. כך למשל מלמדים ממצאי הדו"ח כי, בעוד שממוצע הציונים של הנבחנים בשפה העברית בבחינה הפסיכומטרית לשנת 2017 עמד על 580, ממוצע הציונים של הנבחנים בשפה הערבית באותה שנה עמד על 488 בלבד. עוד עולה כי קיים קשר ברור בין המצב הכלכלי של המשפחה של הנבחן לבין ציון הפסיכומטרי שלו, כאשר בתחתית הסקאלה נמצאים הנבחנים הערבים ממשפחות במצב הכלכלי הקשה ביותר.

 

ב-17.12.2018, פנה מרכז עדאלה, אל השרה לשוויון חברתי חה"כ גילה גמליאל, בדרישה לפעול מיידית לפתיחת קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית בשפה הערבית. בפנייה נאמר כי פתיחת הקורס בעברית בלבד תביא לפגיעה קשה בתלמידים הערבים שתנציח את הפערים הקיימים ויש בכך גם כדי להקשות על הנבחנים בשפה הערבית להשתלב באקדמיה ולאחר מכן בשוק העבודה.

 

עוד נאמר במכתב מאת עדאלה כי פתיחת קורס הכנה חינמי בשפה העברית בלבד הינה הפליה פסולה על רקע לאום. זאת ועוד, מדובר בהפרה  לחובתה של המדינה  לפעול בשוויוניות בבואה לחלק משאבי המדינה, ולא להפלות  מקצת אזרחיה על רקע השתייכותם הלאומית, ומפנים לדברי השופט ברק בבג"ץ 11163/03 ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ' ראש ממשלת ישראל, באומרו: "משאבי הציבור – בייחוד משאבים המופנים לתיקון עיוות חברתי-כלכלי – צריך שיוקצו באופן שוויוני וצודק בשים לב למטרה לשמה הם מוקצים ולצרכים השונים של בני החברה בקבלת המשאבים".

 

עו"ד נארימאן שחאדה זועבי, שחיברה את המכתב לשרה גמליאל מוסיפה: "אם המשרד לשוויון חברתי מעוניין למלא את התפקיד הנגזר משמו, הרי שעליו לעשות מאמץ פעיל לצמצם את הפערים בין הנבחנים ולא להעמיקם. הציון במבחנים הפסיכומטריים הוא יחסי, ולכן מתן סיוע לנבחנים רק בשפה העברית מחמיר את האפליה הקיימת גם כך באי מתן הזדמנויות שוות לתלמידים שרכשו את השכלתם התיכונית בבתי ספר ערביים"

 

לקריאת המכתב

 

(תצלום: צילום מסך מתוך ערוץ היוטיוב של “הפסיכומטרי של המדינה”)