עדאלה דורש מועדת הבחירות להציב קלפיות בכפרים בדואים לא מוכרים בנגב

אלפי אזרחים המתגוררים ביישובים ללא תחבורה ציבורית נדרשים לנסוע עשרות קילומטרים כדי לממש את זכות ההצבעה שלהם.

ביום ב' ה-4.2.2019, פנה עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל במכתב אל יו"ר וועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, ואל שר הפנים אריה דרעי, בדרישה להציב קלפיות במבנים היבילים החוקיים בכפרים הלא מוכרים בנגב. בדרישה שהועברה באמצעות עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה, מפורטים 11 כפרים בדואים בהם אין תחבורה ציבורית, כאשר בחלק מהם נדרש מהתושבים להרחיק עד אפילו 50 ק"מ ממקום מגוריהם כדי לממש את זכותם להצביע, כאשר לרבים מהם אין בעלות על כלי רכב. בעדאלה מצביעים על היעדרן של קלפיות בכפרים הבדואים כאחד הגורמים העיקריים לשיעורי הצבעה הנמוכים בקרב אוכלוסייה זו. בבחירות לכנסת ה-20 שיעור ההצבעה הכלל הממוצע ביישובים הבדואים עמד על כ-42%.

 

דרישת עדאלה נוגעת ליישובים רח'מה, עבדה, אל פורעה, ואדי אלנעם, אום מתנאן, אל זרנוק, ביר משאש, ח'רבת אל ווטן, תל ערד, אל ע'רה וביר אל ח'מאם. בכל הכפרים הללו ישנם מבני ציבור יבילים שאושרו בתכניות מתאר המשמשים למתן שירותים בריאות וחינוך חיוניים, בהם מתבקשת וועדת הבחירות להציב קלפיות. כיום, כדי להצביע בבחירות, נדרשים התושבים ללכת ברגל מרחק רב ממיקום בתיהם בכפרים אל צירי התנועה הראשיים כדי להשתמש בתחבורה ציבורית ולנסוע עשרות קילומטרים אל הקלפיות בהן הם רשומים. כך למשל, חלק מבני שבט אלעזאזמה המתגוררים בכפר עבדה מרחיקים עד שגב שלום, הנמצא 50 ק"מ מביתם (מצ"ב טבלת נתונים מרכזת).

 

בעדאלה מדגישים כי פגיעה בנגישות התושבים לקלפי מהווה פגיעה חמורה ובלתי מידתית בזכות החוקתית לבחור המעוגנת בסעיף 4 לחוק יסוד: הכנסת, ושעל מעמדה וחשיבותה התייחס בית המשפט העליון רבות. כמו כן, החוק קובע כי על וועדת הבחירות המרכזית לממן הסעות לשם מימוש זכות הצבעה. אולם לקראת הבחירות לכנסת ה- 20 פנה מרכז עדאלה אל יו"ר וועדת הבחירות המרכזית בדרישה לספק הסעות לתושבי הכפרים הלא המוכרים לקלפיות, אך דרישה זו נדחתה מהנימוק כי קיימים קווי תחבורה ציבורית מהכבישים הראשיים. תחבורה כזו, אינה מסייעת לתושבים בשל המרחק הרב בין הכפרים לתחנות האוטובוס, ושיעורי ההצבעה הנמוכים מעידים על כך שפתרון זה אינו מספק.

 

חוק הבחירות מסמיך את וועדת הבחירות, בהמלצת שר הפנים, להציב קלפיות ביישובים אלה באמצעות קביעת איזורי קלפי מיוחדים, וזאת עד ל-31 יום לפני מועד הבחירות. לאור הפגיעה בזכות ההצבעה של התושבים וסמכות ועדת הבחירות דרש מרכז עדאלה את הצבתן של הקלפיות.

.


עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה מוסיפה:

"העובדה שאנו נדרשים לפנות לוועדת הבחירות כדי להציב קלפיות בתוך הכפרים בנושא שהוא כל כך בסיסי ואלמנטרי עבור כל אזרח, כדי שיוכל לממש את זכותו החוקתית לבחור, מצביעה על מנגנון נוסף במאמצי המדינה להפעיל לחץ על האזרחים הבדואיים לעזוב את בתיהם. וזאת  באמצעות הגבלה נוספת על הנגשת שירותים חיוניים ובסיסיים ביותר. על וועדת הבחירות המרכזית לאפשר לכל האזרחים להצביע מבלי להידרש למסעות רגליים בלתי סבירים ואנושיים."

לקריאת המכתב