נציגת מרכז עדאלה בדיון באו"ם: ישראל פועלת לפנות בכפייה עשרות משפחות בדואיות מבתיהן כדי להרחיב את העיר דימונה

בדיון אשר בחן את עמידת ישראל במחויבויותיה לאמנה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות עליה היא חתומה, הציגה עו"ד מאיסאנה מוראני הפרות חמורות של זכויות הבדואים בנגב.

במסגרת המושב ה-66 של ועדת האו"ם לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR), העוקבת אחר יישומה של האמנה עליה חתמה ישראל בשנת 1966 ואותה אשררה ב-1991, התקיים דיון תקופתי העוקב אחר עמידתה של ישראל בתנאי האמנה. ב-30.9.2019 הופיעה בפני הוועדה נציגת עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, עו"ד מאיסאנה מוראני ומסרה הודעה מטעמו. זאת, לאחר שגובשה רשימת נושאים שישראל נדרשה להגיב עליהן, שאימצה נקודות מתוך דו"ח שהגיש מרכז עדאלה בשיתוף פורום דו קיום בנגב.

 

בדבריה, התייחסה עו"ד מוראני לסעיף 14 ברשימת הנושאים שהוועדה הפנתה לישראל, אשר עסק בזכויות הבדואים והתמקדה בהפרות של מחויבויות ישראל על פי האמנה, שנובעות ממדיניות העקירה והעיור הכפוי שהיא מפעילה נגד תושבי הכפרים הלא מוכרים. מוראני סקרה את הצעדים שנגזרים מיחסה של המדינה אל שליש מתושבי הנגב הבדואים כאל פולשים לא חוקיים, ואת מדיניות ההריסות והפינויים הכפויים המצמצמת את מרחב המחייה של הבדואים. זאת, הן לצורך "תכניות פיתוח" הכוללות תעשיות צבאיות ותשתיות כלכליות ואחרות, והן לצורך הקמת יישובים ליהודים בלבד, כמו במקרה של חירן שעתיד לקום על אדמות אום אלחיראן. גורל דומה צפוי כעת גם לתושבי הכפר ראס ג'ראבה שקיבלו אך לאחרונה תביעות פינוי מבתיהם לצורך הרחבת העיר דימונה.

 

כמו כן, הציגה עו"ד מוראני את הפגיעה בזכויות הבדואים לצורך הפעלת לחץ על התושבים כדי שיסכימו להתפנות: "ישראל שוללת מקהילות אלה גישה נאותה לשירותים הבסיסיים ביותר, ובכלל זה מי שתייה נקיים, חיבור לרשת החשמל, שירותים רפואיים, בתי ספר, כבישים ומערכות ביוב", אמרה במהלך הדיון, והוסיפה: "ישראל מנסה באופן זה להביא לעקירה כפויה של התושבים באמצעות יצירת סביבה עוינת שאיננה ראויה למגורים". לסיכום, ביקש מרכז עדאלה מוועדת האו"ם שתכריע כי ישראל אינה עומדת בדרישות האמנה וכי הוועדה תפרסם המלצות אשר ידרשו מישראל לכבד את זכויות הבדואים ולהפסיק את הפגיעה בהן.

 

לקריאת דבריה המלאים של עו"ד מאיסאנה מוראני (אנגלית)

 

הודעות קודמות לעיתונות

האו"ם לישראל: הגיבו על נושאי מפתח בנוגע לאזרחים הבדואים, אפליה כנגד לא-יהודים 1.4.2019

ועדת האו"ם לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות: על ישראל לכבד את זכויותיהם של הערבים הבדווים באדמות אבותיהם 8.12.2011