מרכז עדאלה קרא לוועדת האו"ם המפקחת על יישום האמנה לביעור האפליה הגזעית לקבוע כי חוק היסוד: הלאום הינו גזעני ומנוגד לאמנה.

בעמדה שהציג לוועדה, נטען כי חוק היסוד מנוגד לאיסורים המוחלטים של המשפט הבינלאומי ומפר את תנאי האמנה שאשררה ישראל.

בדברים שמסרה נציגת עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, ביום שני (2.2.2019) במסגרת הסקירה התקופתית של ישראל בוועדה המפקחת על יישום האמנה בדבר ביעור כל הצורות של אפליה גזעית, פירטה עו"ד סוהיר אסעד בפני חברי הוועדה כיצד חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי, מנוגד לאיסורים המוחלטים של המשפט הבינלאומי ומפר את תנאי האמנה.

 

"חוק יסוד זה מצהיר בגלוי על הכוונה להפלות באופן גזעני נגד פלסטינים בכל מישורי הקיום הבסיסיים ביותר", אמרה בדבריה עו"ד אסעד, "הוא מפלה נגד פלסטינים בתחומי האזרחות, הקרקע, השפה ותרבות, ומצדיק את הנחיתות שלהם בכל תחומי החיים על ידי הדרתם מהמעגל הפוליטי שהינו הריבון במולדתם". בהמשך דבריה עו"ד אסעד הצביעה על כך שחוק היסוד מכונן למעשה משטר קולוניאלי הכופה זהות חוקתית של עליונות אתנית השוללת את הקשר בין העם הפלסטיני למולדתו, והוסיפה: "משטר קולוניאלי זה נופל בתוך גבולות האיסורים המוחלטים של האמנה נגד האפרטהייד (ICSPCA), המגדירה פרקטיקות של אפרטהייד, בהן חקיקה, כפשע נגד האנושות. כמו כן, חוק זה מפר בבירור את חובותיה של ישראל על פי האמנה לביעור האפליה הגזעית."

 

 לקריאת הנוסח המלא של הודעת מרכז עדאלה (אנגלית)

 

היום (4.12) בשעה 16:00 שעון ישראל, יחל דיון בן יומיים על עמידת ישראל בתנאי האמנה, בו צפויה המשלחת הישראלית להידרש להשיב על שאלות הוועדה שיעסקו בין היתר בהפרות אפשריות כתוצאה מחקיקת חוק יסוד: הלאום. לקראת הדיון מרכז עדאלה הגיש שני דוחות נפרדים אל הוועדה, אחד העוסק בפגיעה בזכויות אזרחי ישראל הפלסטינים, ודו"ח משותף עם פורום דו קיום בנגב שעסק בזכויות הבדואים בנגב.

 

למידע נוסף על הדוחות שהגיש מרכז עדאלה אל הוועדה 

לקריאת הדו"ח של עדאלה על הפרות זכויותיהם של אזרחי ישראל הערבים הפלסטינים

לקריאת הדו"ח המשותף על הפרות זכויותיהם של אזרחים ערבים בדואים בנגב

לקריאת תגובת עדאלה לרשימת הנושאים שפירסמה הוועדה


זו איננה ההתייחסות היחידה של מוסדות האו"ם אל חוק הלאום. בחודש נובמבר 2018, בעקבות פניית עדאלה, דרשו ארבעה דַּוָּחים של נציבות האו״ם לזכויות אדם הבהרות לגבי הפרות של זכויות אדם ושל החוק הבינלאומי כתוצאה מחוק הלאום. ובחודש נובמבר השנה, קבעה הוועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות של האו"ם (CESCR) כי חוק היסוד מפר את האמנה שהיא מפקחת עליה שאף אותה אשררה ישראל, וקראה לישראל לבטל את החוק או לתקנו, וכן להשיב את מעמדה הרשמי של השפה הערבית.

 

היותו של חוק הלאום מנוגד לחוק הבינ״ל ולאמנות הבינלאומיות שישראל אשררה, הינו חלק מהטיעונים בעתירה שהגיש מרכז עדאלה לבג״ץ בשמו ובשם ההנהגה הערבית נגד החוק, שידון בבג"ץ ב-3.5.2019. כזכור, במרכז העתירה של מרכז עדאלה עומדת הטענה כי חוק היסוד אינו לגיטימי בהיותו חוק קולוניאלי ובעל מאפיינים של אפרטהייד.

 

לקריאה נוספת על עתירת מרכז עדאלה נגד חוק הלאום