לאחר שנה של שקט מטוסים ישראלים שבו לרסס חומרי הדברה מן האוויר מעל שטחים חקלאיים ברצועת עזה

ארגוני זכויות האדם אל-מיזאן, גישה ועדאלה קוראים לישראל להפסיק את הפרקטיקה ההרסנית והבלתי חוקית, ולחדול מסיכון החיים, הסביבה והרכוש של תושבי עזהמאז יום שלישי (14.1.2020) מטוסים ישראליים שבים מדי יום לרסס חומרי הדברה לאורך הגדר עם רצועת עזה, ומסכנים כך שדות חקלאיים נרחבים בשטח הפלסטיני. כבר שלושה ימים רצופים שהמטוסים מרססים, כארבע שעות בכל פעם. במהלך 2019 ישראל נמנעה מריסוס חומרי הדברה כימיים בשטח עזה.

 

ביום שלישי התמקדו פעולות הריסוס באזורים מזרחית לאזור בוריג’, שבמחוז האמצעי, מזרחית למחוז עזה ומזרחית לבית חאנון, שבמחוז צפון עזה. לפי עדויות חקלאים שעבדו בשדותיהם הסמוכים לגדר, בצד הישראלי הבעירו צמיגים סמוך לגדר, ככל הנראה במטרה לזהות את כיוון הרוח. לאחר דקות, החל מטוס לחוג מעל הגדר ולרסס חומרי הדברה כימיים, שהרוח נשאה אל עבר הצד המערבי של הגדר, לכיוון האדמות החקלאיות. אחר כך התפשטו פעולות הריסוס לאזורים שהוזכרו. מטוסים ישראלים שבו וריססו גם למחרת, יום רביעי, באותם אזורים, ובנוסף, גם מזרחית לדיר אל-בלח. הבוקר בוצעו ריסוסים מעל אזורים דרומיים משם, מול ואדי אל-סלקא, דיר אל-בלח וחאן יונס.

 

מאז 2014 ערכה ישראל יותר מ-30 גיחות ריסוס מהאוויר, בשתי תקופות מדי שנה: סוף דצמבר-תחילת ינואר, ואפריל. כבעבר, גם לקראת הריסוסים הפעם לא נמסרה כל התרעה מוקדמת. בעבר הריסוס נערך בדרך כלל בצד הישראלי של הגדר, אך לעתים גם מעל אדמות הרצועה. המטוסים חגים בגובה נמוך, ונשורת הריסוס יכולה להגיע למרחק של עד 1,200 מטרים בעומק עזה.

 

תיעוד של ריסוס בסמוך לגדר 15.1.2020

מהמעקב ומהתיעוד שעורכים ארגוני זכויות אדם, עולה שהריסוס פגע מאז 2014 ב-7,620 דונם של קרקעות חקלאיות ברצועה, סיכן חיים, פגע בביטחון התזונתי, בבריאות ובפרנסה. ביולי 2019 פרסם הארגון פורנזיק ארכיטקצ’ר מחקר, שהתבסס במידה רבה על תחקיר שטח ועל עבודה משפטית, שניהלו הארגונים גישה, עדאלה ואלמיזאן, ובו ניתוח מדעי של הנזקים שגורמים הריסוסים של ישראל. ב-2019, שבה לא בוצעו ריסוסים, ראו החקלאים שעובדים לי הגדר שיפור ביבול, ודיברו על העונה הזאת באופטימיות.

 

הארגונים החתומים שיגרו היום מכתב בהול לשר הביטחון, לפרקליט הצבאי הראשי, וליועץ המשפטי לממשלה, בדרישה כי יורו על הפסקת הריסוסים מהאוויר לאלתר. הארגונים מדגישים שפעולות הריסוס שמבצעת ישראל הרסניות ואסורות לפי החוק הישראלי והחוק הבינלאומי, וכי אין כל הצדקה או יסוד חוקי להמשך פעולות אלה, הפוגעות בזכויות אדם ומסכנות את חיי תושבי הרצועה ואת רכושם. הארגונים דורשים מהרשויות הישראליות להפסיק את פעולות הריסוס ההרסניות לאלתר, לפצות את הניזוקים, ולהבטיח שהמעשים לא יחזרו.

 

לקריאת מכתב הארגונים לשר הביטחון, הפרקליט הצבאי והיועץ המשפטי לממשלה.

 

הודעות קודמות לעיתונות

מחקר מולטימדיה חדש מוכיח: ריסוסים אוויריים של קוטלי עשבים שביצעה ישראל ליד הגדר עם רצועת עזה פגעו באדמות ובגידולים חקלאיים בעומק הרצועה 21/7/2019

Read more: