בניגוד להבטחתה, רט"ג ממשיכה לאכוף איסור ליקוט צמחי תבלין מהמטבח הפלסטיני המסורתי

לאחר שהכריזה באמצעי התקשורת כי תתיר באופן מלא את קטיפת צמח העכוב, וכי תאפשר ליקוט מראמיה (מרווה) וזעתר לשימוש עצמי, גיבשה הרט"ג מדיניות אכיפה הכוללת איסורים שלא פורסמו לציבור. מרכז עדאלה דרש לעצור את האכיפה ולבטל סנקציות שהוטלו על קוטפים.

בחודש אוגוסט 2019, בעקבות פניות עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, אל רשות הטבע והגנים ואל השר להגנת הסביבה, הצהיר מנכ"ל רשות הטבע והגנים שאול גולדשטיין בכלי התקשורת כי תותר קטיפה של צמחי העכוב (עכובית הגלגל), הזעתר (אזוב מצוי) והמראמיה (מרווה). גולדשטיין התראיין בערוץ כאן 11 והודיע כי לאחר שהרשות בדקה ומצאה שלא נשקף סיכון לצמח העכוב, הוחלט כי ״בשנתיים הקרובות אנחנו נעשה היתר מלא״. וכן הצהיר בפני חדשות 13 כי ״התברר שהעכובית או העכוב נמצא בהרבה מקומות. הוא בשפע ואין לנו בעיה של קטיף כל זמן שזאת לא עקירה מהשורש״.

 

חודשים אחר כך, בכלי תקשורת אחרים התפרסמו פרטים נוספים אודות המדיניות שעתידה להתפרסם, ולפיהם הרשות תתיר קטיף של צמח העכוב בכמות של 5 ק״ג בתוך שטחי שמורות טבע וכן בכמות של עד 50 ק״ג בשטחים פתוחים. באשר לזעתר, פורסם כי הרשות תתיר קטיפה של עד 200 גרם בתוך שטחי שמורות טבע וכן בכמות של עד 1.5 ק״ג בשטחים פתוחים.

 

ואולם חרף בקשות עדאלה לקבל לידיו את המדיניות החדשה ואת הבסיס המדעי לקביעתה, עד כה זו לא נמסרה לידיו. רשות הטבע והגנים אכן ניסחה היתר פגיעה בשמורות טבע ב-23.2.2020, אך עוד באותו יום הוחרמו צמחים ונפתחו הליכים נגד קוטפים שהעידו בפני פקחי הסיירת הירוקה כי פעלו על סמך ידיעות בתקשורת.

 

ב-4.3.2020 פנה מרכז עדאלה אל רשות הטבע והגנים ואל היועץ המשפטי לממשלה בדרישה כי תובהר באופן חד משמעי המדיניות, תוך שיוצגו ההנמקות מדעיות  אליה וכן שתחדל הרשות מפעולות אכיפה ויבוטלו כל הסנקציות שהוטלו בגינן עד שהנושא יובהר. כמו כן דרש מרכז עדאלה כי בנוסף הרשות תעביר מידע מפורט על פעולות האכיפה שהתבצעו בתקופה שלאחר הצהרות מנכ״ל הרשות בתקשורת.

 

לקריאת המכתב של מרכז עדאלה

 

עו״ד רביע אגבריה ממרכז עדאלה מסר:

"הבטחותיה של הרשות להתיר את קטיף העכוב מתבררות כעת כהטעיה שהובילה להפצה של פייק ניוז. לאחר שלל הצהרות בתקשורת מטעם בכירים ברשות לפיהם תותר קטיפת עכוב בחופשיות, הרי שכעת מתברר עם שובה של עונת העכוב כי הרשות ממשיכה בפעולות אכיפה כנגד הקוטפים, אפילו בניגוד למסמך מדיניות שפרסמה בעצמה בחודשים האחרונים. על אף שפנינו לרשות עוד טרם תחילת העונה בבקשה להבהיר את המדיניות הצפויה ולהעבירה לידינו, בחרה הרשות להתעלם מבקשות אלו ומחובותיה הציבוריות. פרסום אינפורמציה שגויה שלא תואמת את המדיניות המונהגת בפועל לא רק סותרת חזיתית את עקרון שלטון החוק, אלא פוגעת בצורה בלתי סבירה בבני אדם שלא חטאו בדבר מלבד הסתמכותם על הצהרות הרשות עצמה."