חוקים מפלים בישראל

עמוד: 5 מתוך 5
נושאLaw Type IdLaw StatusYear
71 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - שלילת הזכות לשכר ביום הבחירות ממי שאינו מצביע) השתתפות פוליטיתהצעת חוק 
2. 956 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - קביעת אחוז החסימה) השתתפות פוליטיתהצעת חוק 
2. 844 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - אחוז החסימה)השתתפות פוליטיתהצעת חוק 
1131 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – אחוז החסימה) השתתפות פוליטיתהצעת חוק 
4. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – שינוי שיטת הממשל)השתתפות פוליטיתהצעת חוק 
3. 1160 הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון - הגברת המשילות והעלאת אחוז החסימה) השתתפות פוליטיתהצעת חוק 
2. 841 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי הכנסה למוסדות ציבוריים המקבלים תרומה מישות מדינית זרה)חופש ההתאגדותהצעת חוק 
7. 474 הצעת חוק העמותות (תיקון - סייג לרישום עמותה)חופש ההתאגדותהצעת חוק 
הצעת חוק השתתפות באירוע לחימה או טרור נגד המדינה (תיקוני חקיקה)משפט פלילי והליכים פלילייםהצעת חוק 
484 הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת זכויות יתר מאסיר ביטחוני המשתייך לארגון טרור המחזיק בשבוי ישראלי)משפט פלילי והליכים פלילייםהצעת חוק 
14. 1133 הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון – לשון הרע על לוחמי צה"ל)זכויות אזרחיות ופוליטיותהצעת חוק 
10. 481 הצעת חוק החלת החוק הישראלי על כל היישובים היהודיים בשטחי יהודה והשומרוןהשטחים הכבושים משנת 1967הצעת חוק 
495 הצעת חוק החלת החוק הישראלי על היישובים היהודיים בבקעת הירדןהשטחים הכבושים משנת 1967הצעת חוק 
498 הצעת חוק אי-פינוי מאחזיםהשטחים הכבושים משנת 1967הצעת חוק 
818 הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס" 7) (תיקון - תחילת סעיף 5ב)השטחים הכבושים משנת 1967הצעת חוק 
הצעת חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, התשע"ג-2013זכויות אזרחיות ופוליטיותהצעת חוק