איכון סלולרי

עמוד: 1 מתוך 1
2021-11-29
השימוש בתקנות לשעת חרום לצורך המעקבים מפרה את פסיקות בג"ץ
2020-08-31
העותרים מוחים על ההחלטה, שלחו פנייה ליועץ המשפטי לממשלה וליועצת המשפטית של הכנסת והודיעו כי יעתרו מחדש בשבוע הבא.
2020-08-16
הסמכת השב"כ להשתמש בכלי מעקב שפוגעים בזכות לפרטיות נועדה לצרכים ביטחוניים ולא למטרות אזרחיות.
2020-04-29
בפנייה אל וועדת המשנה לשירותים חשאיים דרש מרכז עדאלה שלא לאשר את החלטת הממשלה משום שהיא בתלי חוקית ומנוגדת לפסיקת בג״ץ.