סיור

עמוד: 1 מתוך 1
2012-10-30
משלחת רמת דרג נעתרה להזמנת עדאלה וסיירה בכפרי הנגב כדי להכיר את מציאות חייהם של הבדווים וללמוד על השלכותיה של תוכנית פראוור