השופט ג'ובראן

עמוד: 1 מתוך 1
2012-12-05
השופט ג'ובראן לנציג המדינה: "איך ההתייחסות שלכם ליחס השלילי של רוב היועצים המשפטיים, כולל אותך, אשר כמעט קטלו את החוק?"