ערפאת ג'רדאת

עמוד: 1 מתוך 1
2013-02-28
ארגוני זכויות האדם קוראים לקהילה הבינלאומית לדרוש מממשלת ישראל לכבד את זכויות האסירים הפלסטינים ולשמור על בריאותם וחייהם