מועצת זכויות האדם

עמוד: 1 מתוך 1
2019-03-28
בפניה לפרקליט הצבאי הראשי וליועמ"ש, קורא המרכז המשפטי להימנע מהשימוש בירי קטלני נגד מפגינים.
2019-03-14
נציגת המרכז המשפטי הופיעה בפני הדווח המיוחד לזכויות מיעוטים במועצת זכויות האדם של האו"ם וקראה לו ולמועצה לגנות את 'חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי' ולדרוש מישראל את ביטולו.
2013-10-29
ישראל היתה המדינה הראשונה אשר סירבה להשתתף בבדיקה השנתית האוניברסלית שמקיימת מועצת זכויות האדם