בג"ץ מאשר לוועדת האתיקה של הכנסת למנוע מח"כים לנסוע לחו"ל במימון ארגונים תומכי חרם

נדחתה עתירת ח"כ לשעבר יוסף ג'בארין ומרכז עדאלה נגד סעיף שהוסף לכללי האתיקה שמכוחו נאסר על חה"כ ג'בארין לנסוע לארה"ב במימון ארגון JVP ב-2018. עדאלה: השתקה של מיעוט פוליטי וכפיית עמדת הרוב.

ב-22.6.2021 דחה בג"ץ את עתירת חבר הכנסת לשעבר ד"ר יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת - חד"ש) ועדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, נגד ועדת האתיקה של הכנסת והכנסת. העתירה הוגשה באפריל 2018 לאחר שדחתה ועדת האתיקה של הכנסת את בקשתו של ג'בארין לנסוע לארה"ב לצורך סבב הרצאות בהזמנת ארגון  Jewish Voice for Peace ובמימונו. הוועדה דחתה את הבקשה לאחר קבלת מידע על הארגון מהמשרד לנושאים אסטרטגיים, ונמצא כי הוא ב"רשימה השחורה" של ארגונים תומכי חרם שקבע המשרד. החלטה זו הסתמכה על כלל חדש בכללי האתיקה של הכנסת (14א(ד)) שהתווסף לתקנון בינואר 2018, והקובע כי הוועדה תשקול לא לאשר נסיעה לחו"ל במימון גוף הקורא לחרם על ישראל כפי שהוגדר ב"חוק החרם" מ-2011.

 

בעתירה שהוגשה באמצעות עו"ד חסן ג'בארין ועו"ד מאיסאנה מוראני ממרכז עדאלה, נטען כי התיקון לכללי האתיקה, והשלכותיו הספציפיות על נסיעתו של ח"כ ג'בארין, פוגעים בחופש הביטוי הפוליטי וחופש התנועה של חברי כנסת שהוא חלק מחסינותם. החלטת ועדת האתיקה מבקשת לסכל את השתתפותו של ח"כ ג'בארין באירועים הקשורים באופן מובהק לפעילותו הפרלמנטרית כחבר כנסת. העתירה הצביעה על כך שההגבלה אינה נובעת מעבירה אתית או פלילית של ח"כ, או בשל איסור על היותו במגע עם הגוף המזמין, ואינה קשורה אף להתבטאויותיו או לעמדותיו שלו, אלא שהיא נובעת אך ורק מזה שהארגון המממן את הנסיעה הוא בעל עמדה פוליטית מסוימת כלפי מדיניות ממשלת ישראל והוא תומך בחרם.

 

בנוסף, נטען בעתירה כי התיקון האמור נעשה בחריגה מסמכות. כללי האתיקה לא נועדו להתערב בפעילות הפוליטית הלגיטימית של חברי כנסת או לשמש להגבלת חופש הביטוי שלהם ועמדותיהם. על כך עמד היועץ המשפטי של הכנסת דאז, עו"ד אייל יינון, אשר ציין כי עד כה "הוועדה התמקדה אך ורק בבחינת הציר של יחסי הון שלטון וניגודי עניינים, ולא עסקה בכלל בבחינת תוכן או אידיאולוגיה שעומדת מאחורי אירוע או כנס שחבר כנסת משתתף בו בחו"ל, או מהות הארגון שהזמין אותו ומממן אותו."
 

העותרים הדגישו כי התיקון של כללי האתיקה נעשה שלא לתכלית ראויה שכן מטרתו הינה להגביל פעילות לגיטימית של חבר כנסת אך ורק מאחר ועמדותיו הפוליטיות של הגוף המממן מנוגדות לאלו של הרוב הפוליטי.

 

בג"ץ 3201/18 חה"כ- ד"ר יוסף ג'בארין נ. ועדת האתיקה של הכנסת

 

לקריאת העתירה

לקריאת פסק הדין

 

 


בתגובה לפסק הדין נמסר ממרכז עדאלה:
"הסמכת ועדת האתיקה לשמש כזרוע של הממשלה כדי לחסום ולהשתיק עמדות פוליטיות של חברי כנסת היא צעד נוסף של דיכוי פוליטי של המיעוט ושל הגבלת מרחב הפעולה של נציגיו. אין אף פרלמנט בעולם שמשתמש בכללי האתיקה שלו ככלי לצנזורה או להגבלת חופש הביטוי הפוליטי. עם זאת, החלטת בג"ץ התעלמה מהמחקר שהוא עצמו ביקש מהכנסת, ובו לא נמצא הסדר אחד בשום בית נבחרים שבוחן נסיעה לחו"ל של אחד מחבריו על פי העמדה הפוליטית של הגוף המממן שלה."


חה"כ לשעבר ד"ר יוסף ג'בארין מסר:
"הכנסת הנשלטת על-ידי רוב ימני מובהק מנסה בשנים האחרונות להצר את צעדי חברי הכנסת הערבים באופן לא חוקי ולא דמוקרטי, ומאוד מצער שבג״ץ אישר היום מהלכים מסוכנים אלה. החלטה זו מצטרפת לאישור חוק ההדחה על-ידי בג״ץ ולמניעת ביקור אסירים פוליטיים על ידי חברי כנסת. הללו מבטאים עריצות של רוב אשר מבקש למנוע מנבחרי הציבור הערבים לייצג את ציבור בוחריו באופן ראוי. העובדה שאין הגבלות דומות בעולם רק חושפת את עוצמת הפגיעה בחופש הפוליטי של חברי הכנסת. אין אירוני יותר מכך שאוכל כעת לנסוע לכנס בארה"ב כאזרח פרטי ואילו כחבר כנסת לא יכולתי למלא את תפקידי כפי שאני מוצא לנכון."