עדאלה פנה לאונ' חיפה בדרישה לבטל את ההחלטה לאסור את הנפת הדגל הפלסטיני במסגרת הפגנה בקמפוס

פניית מרכז עדאלה באה בעקבות החלטת האוניברסיטה לאסור על הסטודנטים הערבים להניף את הדגל הפלסטיני במסגרת הפגנה נגד "תכנית פראוור"

מרכז עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, פנה היום (שלישי) לאוניברסיטת חיפה בדרישה לבטל את החלטתה לאסור על הסטודנטים הערבים להניף את הדגל הפלסטיני במהלך הפגנות באוניברסיטה. פניית מרכז עדאלה באה בעקבות החלטת האוניברסיטה מיום 24.11.13 לאסור על הסטודנטים הערבים להניף את הדגל הפלסטיני במסגרת הפגנה נגד "תכנית פראוור", שהתקיימה ביום 25.11.13.

עו"ד  פאדי ח'ורי מעדאלה ציין במכתבו כי במסגרת התווית מדיניותה של האוניברסיטה, עליה לתת לחופש הביטוי את המשקל הראוי לו: "גם אם ניתן לאפיין את הנפת הדגל כביטוי שאינו נמצא בקונצנזוס הציבורי, הרי שבכך אין די כדי להצדיק את הגבלתו. ידוע הוא כי חופש הביטוי נועד בראש ובראשונה להגנה על הביטוי השנוי במחלוקת והמעורר את התנגדותו של הרוב".

עוד ציין עו"ד ח'ורי בפנייתו כי עצם החשש מפני תגובות אלימות מצד מתנגדים פוליטיים להפגנה, אינו מהווה עילה ראויה להגבלת חופש הביטוי. עו"ד ח'ורי ציטט מתוך פסק דין של השופט אהרון ברק, בו נכתב כי "ההתחשבות בעוינות הקהל, כמוה כהענקת המפתח לשימוש בזכות ההפגנה והתהלוכה בידי המתנגדים לה. דבר זה יש למנוע...רק לאחר שמוצו כל האמצעים הפיסיים העומדים לרשות המשטרה, ועל-פי התחזיות הצפויות אז ניתן לבחון את השאלה הנורמטיבית של מתן ההיתר או שלילתו" (בג"ץ 153/83 אלון לוי נ' מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל).

עו"ד ח'ורי הזכיר במכתבו תקדימים משפטיים אשר בהם נקבע כי אין להגביל את חופש הביטוי של מפגינים להניף את הדגל הפלסטיני וסיכם: "הדרישות שהוצבו בפני הסטודנטים שביקשו לערוך את ההפגנה...אינן עומדות בקנה אחד עם חובתה של האוניברסיטה כגוף דו-מהותי המחויב לכללי המשפט הציבורי. דברים אלה מקבלים משנה תוקף כאשר ענייננו בחופש הביטוי של הסטודנטים הנמנים על המיעוט הערבי. במקרים מעין אלה, סביר להניח כי עמדות שיתבקשו להביע ייתקלו בהתנגדות של גופים וסטודנטים המחזיקים בעמדות נוגדות. חילוקי דעות כשלעצמן, גם בשאלת הנפת הדגל הפלסטיני, שבאמצעותה מבקשים הם להביע הזדהות לאומית, אין בהן כדי להצדיק את הגבלת חופש הביטוי."