אוניברסיטת חיפה ביטלה פעילות ציבורית בנושא "זכרון הנכבה"

במכתב דחוף שנשלח לדיקן הסטודנטים באוניברסיטת חיפה ולנשיא האוניברסיטה דרש מרכז עדאלה לבטל את ההחלטה לבטל פעילות ציבורית שהיתה אמורה להתקיים תחת הכותרת "זיכרון הנכבה ה-63". הפעילות, בהשתתפות חברת הכנסת חנין זועבי, היתה אמורה להתקיים ביום שני, 16 במאי 2011, היום שבו נשלח המכתב


במכתב דחוף שנשלח לדיקן הסטודנטים באוניברסיטת חיפה ולנשיא האוניברסיטה דרש מרכז עדאלה לבטל את ההחלטה לבטל פעילות ציבורית שהיתה אמורה להתקיים תחת הכותרת "זיכרון הנכבה ה-63". הפעילות, בהשתתפות חברת הכנסת חנין זועבי, היתה אמורה להתקיים ביום שני, 16 במאי 2011, היום שבו נשלח המכתב. 

המכתב נשלח לדיקן הסטודנטים, פרופ' יואב לביא, ולנשיא, פרופ' אהרון בן זאב, בשם הסטודנט רביע עיד. עורכת הדין סאוסן זהר מעדאלה, שניסחה את המכתב, דרשה גם שדיקן הסטודנטים ונשיא האוניברסיטה יחזרו בהם מההחלה לבטל כל פעילות אחרת באוניברסיטה עד ל-2 ביוני, בנימוק של צורך לשמור על הסדר הציבורי ועל שלום הסטודנטים. 

הסטודנטים קיבלו אישור לקיים את האירוע בהשתתפותה של ח"כ זועבי ונענו לתנאים המחמירים שהאוניברסיטה הציבה להם. במכתב ששלחה עו"ד זהר נטען, כי ביטול הפעילות פוגע בזכותם של הסטודנטים הערבים לחופש ביטוי. היא ציינה כי בהחלטה לא הובאו בחשבון מכלול העובדות ולא נבחנו או הוצעו אלטרנטיבות אחרות שיש בהן כדי למזער את הפגיעה בסדר הציבורי שעלולה להיגרם בגלל האירוע. 

בנוסף נטען במכתב, כי החלטתה של האוניברסיטה פוגעת בזכויות הפרלמנטריות של ח"כ זועבי, לפי חוק החסינות, המאפשרות לה להיכנס לתחומי האוניברסיטה ללא הגבלה.