בית המשפט העליון אישר את חוק הלאום המעגן העליונות היהודית וההפרדה הגזעית כעקרונות מכוננים של המשטר הישראלי

עדאלה בתגובה לדחיית העתירות נגד חוק היסוד: קביעת זהות חוקתית, ממנה מודרים כליל מי שאינם נמנים על הקבוצה השלטת, אינה לגיטימית ומפרה את האיסורים המוחלטים של המשפט הבינלאומי.

 

בתגובה לדחיית העתירות לבג”ץ נגד חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי נמסר מעדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל:

 

"בית המשפט העליון אישר היום את עיגון העליונות היהודית וההפרדה הגזעית כעקרונות מכוננים של המשטר הישראלי. קביעת זהות חוקתית, ממנה מודרים כליל מי שאינם נמנים על הקבוצה השלטת, אינה לגיטימית ומפרה את האיסורים המוחלטים של המשפט הבינלאומי. למרות שהצבענו על כך בעתירה שהגשנו בשמה של ההנהגה הערבית, היועמ"ש והכנסת בחרו לעצום עיניהם ולהתעלם מהיבטים אלה בתגובתם. פסק הדין ניתן מבלי לקיים דיון רציני בסוגיות אלה, ומבלי הוצאת צו על תנאי שיחייב את המדינה להשיב על הפרת האמנות עליהן היא חתומה. הוכח סופית שבג"ץ אינו מגן על הפלסטינים מפני חוקים שהם מהגזעניים ביותר בעולם מאז מלחמת העולם השנייה ונפילת משטר האפרטהייד בדרום אפריקה – כך בנושא איחוד משפחות, כך באישור חוק ועדות הקבלה וחוק החרם, וכך גם כעת באישור זהותה החוקתית של המדינה. מרכז עדאלה ימשיך לפעול בזירה הבינלאומית כדי לחשוף כי המשטר הישראלי כפי שמתבטא היטב בחוק היסוד הזה, הוא משטר קולוניאלי בעל מאפיינים מובהקים של אפרטהייד."

 

מרכז עדאלה עתר בשמו ובשם ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל, הרשימה המשותפת וועד ראשי הרשויות הערביות בישראל, בדרישה להביא לביטולו המוחלט של החוק.

 

בג"ץ 5866/18 ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ. הכנסת
לקריאת העתירה

לקריאת פסק הדין 


לקריאה נוספת על הדיון שהתקיים בבג"ץ ולקריאת מידע נוסף על החוק, העתירה ונייר העמדה של עדאלה לחצו כאן