בג"ץ קבע כי תיקון החוק השולל קצבאות ילדים מהורי קטינים שהורשעו בעבירות ביטחוניות אינו חוקתי

עדאלה: כלי נקמני פסול ומפלה המנוגד לעקרונות הבסיסיים של דיני העונשין

ב-8.7.2021, בג"ץ קיבל את העתירה שהגיש עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, בשמו ובשם המוקד להגנת הפרט, אלדמיר והתנועה העולמית להגנה על ילדים, נגד התיקון לחוק השולל גמלאות סוציאליות (קצבאות ילדים, הבטחת הכנסה ומזונות) מהורים לאסירים פלסטינים קטינים, אשר הורשעו בעבירות המסווגות כביטחוניות או "ממניעים לאומניים".

 

פסק הדין שהתקבל ברוב של חמישה מול ארבעה קבע כי תיקון החוק פוגע בלתי מידתית בזכות החוקתית לשוויון, והקפיא את החוק למשך שנה כדי לאפשר לכנסת הזמנות לתקן את הפגמים שבו. 

 

בג"ץ 3390/16 עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' הכנסת
למידע נוסף ולקריאת העתירה 
לקריאת פסק הדין 

לקריאת תקציר פסק הדין

 

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה שבאמצעותה הוגשה העתירה מסרה בתגובה לפסק הדין:
"ברור כי אין אפשרות חוקתית לעגן את הכלי הנקמני הזה בחוק שמייצר דין אחד לאסירים קטינים פלסטינים ודין אחר לאסירים קטינים בהליך הפלילי. אסור שגמלאות שתכליתן אוניברסלית ישמשו כלי הרתעתי וענישתי, שכן הדבר מנוגד לעקרונות הבסיסיים ביותר של דיני העונשין, וזאת במיוחד ככל שהתיקון אושר באופן מכוון כדי שיחול באופן מפלה על קטינים פלסטינים. פסק הדין הזה מגיע לאחר הזדמנויות חוזרת שניתנו למדינה לביטול הפגם או תיקונו ואסור שיינתנו למדינה הזדמנויות נוספות לממש את אותו הגיון פסול."

 

הודעות קודמות לעיתונות

 

המדינה מודה בפני בג"ץ כי התיקון לחוק העונשין המאפשר שלילת זכויות סוציאליות מהורי קטינים שהורשעו ביידוי אבנים, הוא עמום וקשה ליישום 22.11.2018

 

בג"ץ ידון בהרכב של 9 שופטים בעתירה נגד תיקון לחוק השולל גמלאות מהורים לקטינים שהורשעו בעבירות המסווגות כביטחוניות 19.2.2018

 

בג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירת עדאלה נגד תיקון לחוק העונשין 30.1.2017

 

עתירה לבג"ץ בדרישה לבטל תיקון לחוק השולל גמלאות סוציאליות מהורים לקטינים פלסטינים שהורשעו בעבירות המסווגות כביטחוניות 21.4.2016