עדאלה קורא לדחות את הצעת החוק שיאפשר חיפוש ללא צו

הצעת החוק הממשלתית הכלולה בתכנית הממשלתית למאבק בפשיעה בחברה הערבית צפויה להיות מובאת לקריאה ראשונה כהוראת שעה. מרכז עדאלה בנייר עמדה: ההצעה תוביל לפגיעה קיצונית בזכויות אזרח ולשיטור יתר המכוון רק כלפי ערבים, ובכך תייצר באופן גזעני מערכות אכיפת חוק נפרדות.

לקראת הבאתה לקריאה ראשונה, עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל קורא לחברי הכנסת לדחות את הצעת החוק הממשלתית המרחיבה את סמכויות המשטרה לבצע חיפוש ללא צו בית משפט. עדאלה מזהיר כי אישור הצעת החוק, המהווה חלק מהצעדים הנכללים בתכנית הממשלתית למאבק בפשיעה בחברה הערבית, יביא לפגיעה בלתי מידתית וגורפת בזכויות אזרח, ועלול גם להוביל לשיטור יתר המכוון נגד קבוצת אוכלוסייה מובחנת על רקע לאום. מרכז עדאלה הוסיף והתריע מפני הגברת הניכור בין האזרחים הערבים לבין המשטרה כתוצאה מהגברת השימוש באמצעים כוחניים.

 

 ביום חמישי, 4.11.2021 העביר עדאלה אל שר המשפטים גדעון סער, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ואל המשנה ליועמ"ש (משפט ציבורי חוקתי) רז נזרי, נייר עמדה בנוגע להצעת החוק שבו הם מתבקשים שלא לקדמו. במכתב שהועבר באמצעות עו"ד עדי מנסור ממרכז עדאלה, נטען כי הרחבת סמכויות ושיקול הדעת של המשטרה כפי שעולה מהצעת החוק, מעמידה בסכנה את זכויותיהם של האזרחים הערבים שכלפיהם מיועדת אכיפתו. נייר העמדה מוסיף ומפרט כי הגדרת ההצעה כ"הוראת שעה" והגבלת תוקפה למשך שנה וחצי איננה מרפאת או מקלה את הפגיעה בזכויות הפרט שהיא מביאה עמה. זאת, הן משום שהגבלת התוקף אינה מפחיתה את הפגיעה באופן מהותי, והן משום שעולה מן השימוש הנרחב ב"הוראות שעה" כי הוא אינו מעיד בהכרח על זמניות. כך למשל הוראת השעה בעניין חוק האזרחות שמנעה איחוד משפחות עמדה בתוקף במשך 17 שנה.

 

לקריאת נייר העמדה של עדאלה

 

עו"ד עדי מנסור ממרכז עדאלה הוסיף:

"הצעת חוק זו מצטרפת לשורה של צעדים מדאיגים שהממשלה יוזמת תחת אצטלה של מאבק בפשיעה, אשר מביאים לא רק לרמיסת זכויות יסוד אלא לכינון מערכות אכיפת חוק נפרדות ליהודים ולערבים, כנהוג במשטרי הפרדה גזעית. האפלייה הזו רק משנה את צורתה כעת - ההיעדר הסיסטמי של אכיפה כלפי החברה הערבית שתרם להתבססותה של הפשיעה המאורגנת, מתחלף באכיפה אגרסיבית ועוינת, בתואנה שלמשטרה אין די סמכויות ושזהו המקור לכשלונה".

 

הצעת החוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (עילות חיפוש בלא צו בית משפט) (הוראת שעה), התשפ"ב – 2021 (הצעת חוק מ-1456) לקריאת הצעת החוק

צילום: עמוד האינסטגרם של משטרת ישראל

Read more: