משטרה

עמוד: 1 מתוך 1
2024-04-08
בפניה אל המפכ"ל ומפקד תחנת באקה אלגרביה, נטען כי פעולת המשטרה שנעשתה בהיעדר צו או הסמכה חוקית, נועדה לשרת תכלית נקמנית ובלתי ראויה.
2023-07-10
בעמדה שהועברה לוועדת השירים לענייני חקיקה נגד הצעת החוק שיסמיך את השר לביטחון לאומי להורות על ביצוע מעצרים מנהליים ולהטיל סנקציות דרקוניות נוספות, נטען שהיא גזענית ומכוונת בעיקרה כלפי האזרחים הערבים.
2023-04-17
בעתירה נטען כי מהלכי השר בחודשי כהונתו הראשונים, מבססים שהחקיקה הובילה לפוליטיזציה המנוגדת לעקרונות הבסיסיים של שלטון החוק, ושהיא שנועדה להביא להגברת אכיפה מוגזעת המכוונת נגד הציבור הערבי פלסטיני.
2021-12-07
בפנייה ליועמ"ש ולפרקליט המדינה, מבקש עדאלה פעולה מיידית למניעת יישום החוק שעבר בכנסת ברוב של 4-0, או שיפרסמו הנחיות שימזערו את הנזק שלצידו.
2021-11-08
הצעת החוק הממשלתית הכלולה בתכנית הממשלתית למאבק בפשיעה בחברה הערבית צפויה להיות מובאת לקריאה ראשונה כהוראת שעה. מרכז עדאלה בנייר עמדה: ההצעה תוביל לפגיעה קיצונית בזכויות אזרח ולשיטור יתר המכוון רק כלפי ערבים, ובכך...
2021-10-03
במכתב שנשלח הערב אל ראש הממשלה, שר הביטחון והמפכ"ל מבהיר מרכז עדאלה, כי ההחלטות שהתקבלו על ידי צוות השרים למאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית בדיון שהתקיים היום, חורגות באופן קיצוני מהסמכות שהוגדרה לשב"כ ולצבא בחוק;...
2021-09-14
עיריית עכו והמשטרה פרסמו הודעה משותפת על הכוונה להציב 18 מחסומים בצירים הראשיים של העיר ובכניסות אליה; עדאלה: ההחלטות בלתי חוקיות שנתקבלו בהיעדר סמכות.
2017-10-02
אחד השוטרים העיד כי ביצע "נטרול נוסף" עד מותו של המנוח
2015-06-25
במכתבם של עורכי דין חסן ג'בארין וסאוסן זהר נכתב כי "בתור הארגון שייצג את המשפחות השכולות שאיבדו את יקיריהן בארועי אוקטובר 2000, ניתן לומר בוודאות כי קיימת מוסכמה ברורה וחד משמעית, לפיה אין אמון בקרב הציבור הערבי בבנצי סאו."
2014-09-17
מרכז עדאלה דרש כי היועץ המשפטי לממשלה יורה על חקירת התנהלותה של המשטרה