עדאלה: הצעת חוק סמכויות מנהליות נועדה להחזיר את ימי הממשל הצבאי

בעמדה שהועברה לוועדת השירים לענייני חקיקה נגד הצעת החוק שיסמיך את השר לביטחון לאומי להורות על ביצוע מעצרים מנהליים ולהטיל סנקציות דרקוניות נוספות, נטען שהיא גזענית ומכוונת בעיקרה כלפי האזרחים הערבים.

לקראת הדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה ב-הצעת חוק סמכויות מנהליות (מעצרים והגבלות) (הוראת שעה), התשפ"ג–2023, העביר מרכז עדאלה ב-2.7.2023 את עמדתו על ההצעה ודרש להימנע מלאשר אותה ולקדמה בכנסת. על פי הצעת החוק, השר לביטחון לאומי וגורמים נוספים במערך המשטרתי, יוסמכו להורות על מעצר מנהלי לתקופה של עד שישה חודשים כפי שכיום מוסמך רק שר הביטחון. עוד יוסמכו השר וקציני משטרה להטיל בלא צו שיפוטי סנקציות דרקוניות נוספות, ובהם הגבלת יציאה מהארץ, הגבלות על תנועה ועל מקום מגורים, איסור על התקשרות עם אנשים מסוימים, על שימוש באינטרנט ואף הגבלות בנוגע לעבודה או לעיסוק.

 

לקריאת נוסח הצעת החוק לדיון מוקדם

 

במכתב שהועבר באמצעות עו"ד פאדי ח'ורי ממרכז עדאלה, אל היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ואל חברי ועדת השרים, נטען כי שורת הסמכויות שהצעת החוק מעניקה לשר ולגורמי משטרה תחת אצטלה של "מאבק בפשיעה", פוגעת באופן קיצוני וגורף בקשת רחבה של זכויות אדם המוגנות על ידי הדין החוקתי הישראלי והדין הבינלאומי. לדעת מרכז עדאלה, כוונת יוזמי החוק להביא לכך שהפגיעה בזכויות אדם הכרוכה בהצעה זו תיושם על בסיס לאומי, וההגבלות מכוחה יחולו בעיקר על החברה הערבית בישראל. משכך מדובר על פי מרכז עדאלה בהצעה גזענית המבקשת לבסס מחדש כלים אשר שימשו את הממשל הצבאי שהאזרחים הערבים-פלסטינים היו כפופים לו עד שנת 1966. הסמכויות המוקנות לשר ולמשטרה בהצעת החוק הנדונה, זהות הלכה למעשה לאלו שהיו בידי מפקדי הצבא בימי הממשל הצבאי מכוחן של תקנות שעת חירום.

 

דרישת עדאלה להימנע מקידום ההצעה הפוגענית, נסמכת על העובדה שהיא מבקשת לייצר מסלול עוקף לדין הפלילי, ומשכך היא מנוגדת לעקרונות הבסיסיים ביותר של המשפט החוקתי הישראלי ועקרונות היסוד של המשפט הבינלאומ


לקריאת המכתב

 

עו"ד פאדי ח'ורי ממרכז עדאלה מסר:

"אם לא די בכך שמערכת אכיפת החוק נכשלה באורח מוחלט בהגנה על האזרחים הערבים, הרי שהצעת החוק הנוכחית מנצלת באורח ציני כישלון זה, כדי להעמיק עוד יותר את תפקידה של המשטרה בביסוס שתי מערכות חוק נפרדות על בסיס לאומי ואתני. מטרת החוק איננה להיאבק בפשיעה, אלא לבסס את מעמדם של הפלסטינים אזרחי המדינה כנתינים חסרי כל זכויות, שניתן לשלול מהם את חרותם בהינף קולמוס של שר המקדם את משנתו הגזענית."