עדאלה ואלמרסד: החלטת הממשלה להרחיב את ההתנחלויות בגולן היא הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי

התכנית הממשלתית צפויה להעמיק את גזל הקרקעות הפרטיות של הפליטים שגורשו ב-1967 ולהחריף את מצוקת הקיום של התושבים הסורים בגולן; כיום שטחי השיפוט של ההתנחלויות חולשות על 95% משטחו של הגולן, בעוד תושביהן מהווים מחצית מאוכלוסייתו.

ב-3.1.2022 פנו עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ומרכז אלמרסד לזכויות אדם בגולן אל היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ואל ראש הממשלה נפתלי בנט, בדרישה לבטל את החלטת הממשלה 864 - "תכנית לעידוד צמיחה דמוגרפית בת קיימא ביישובי מ.א. גולן וקצרין לשנים 2022-2025", שהתקבלה ביום 26.12.2021. במכתב, שהועבר באמצעות עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה ועו"ד כראמא אבו סאלח ממרכז אלמרסד, מצביעים הארגונים כי החלטת הממשלה האמורה מנוגדת להוראות המשפט הבינלאומי החל על רמת הגולן בהיותה שטח כבוש.

 

לקריאת המכתב

 

החלטת הממשלה שואפת להביא בתוך חמש שנים להכפלת אוכלוסיית קצרין ויישובי מועצה אזורית גולן, על ידי הוספה של 23,000 מתנחלים, ותוספת של כ- 7,300 יחידות דיור. לשם כך ההחלטה מבקשת לקדם בחינת הקמתן של שתי התנחלויות חדשות וכן הקמת או העתקת מפעלים ליצירת מקומות תעסוקה קולטת לאוכלוסייה החדשה. עוד כוללת התכנית צעדים לפיתוח וחיזוק החקלאות במועצה אזורית גולן, וקידום תכנית מתאר כוללנית מעודכנת לקצרין, כך שיעד האוכלוסייה שלה יעמוד על 50,000 תושבים עד לשנת 2040. היקף התקציב לביצוע התכנית נאמד בכמיליארד ש"ח.

 

לקריאת התכנית הממשלתית

 

תכנית זו, כפי שמצביעים מרכז עדאלה ומרכז אלמרסד, תעמיק את מעשה הגזל של קרקעות של תושביה הסורים של הגולן ושל הפליטים אשר גורשו ממנה, הנאמדים כיום בכחצי מיליון איש. מתוך 1,154 קמ"ר שטח הגולן, כ-1,100 קמ"ר - 95% משטחי הגולן - נמצאים בשטחי השיפוט של רשויות מקומיות המאגדות את ההתנחלויות שתושביהן מהווים כיום כ-50% מתושבי רמת הגולן. חלוקה זו גרמה במשך השנים למצוקת קרקע והתפתחות ומגורים ביישובים הערביים הסוריים אשר שרדו את המלחמה, שבהם מתגוררים כיום כ- 28,000 תושבים ואשר שטחי שיפוטם הוגבלו אך ורק כ- 5% מהשטח (כ- 56 קמ"ר). נוסף על כך, בשטחים מצומצמים אלה הוטלו מגבלות רבות, ובהם אלו שכתוצאה מהכרזה על כ-11 קמ"ר כשמורות טבע וכן כתוצאה מתכנית לטורבינות רוח בצפון רמת הגולן. שטחי הרשויות המקומיות של ההתנחלויות חולשות על קרקעות של 341 כפרים סוריים שתושביהם גורשו ב-1967. יישום התכנית הממשלתית תביא לשימוש של מתנחלים בקרקעות פרטיות אלה ובכך להפרה בוטה של המשפט הבינלאומי.

כפרים סורים שנהרסו במהלך ולאחר מלחמת יוני 1967

 לצפייה במפה

שטחי השיפוט של המועצות המקומיות בגולן לצפייה במפה

 

במכתבם, הבהירו הארגונים כי הסיפוח החד-צדדי של רמת הגולן בידי ישראל והחלת החוק הישראלי על שטחיו, כמו גם ההכרה האמריקאית ב"ריבונות" הישראלית עליו, אינם משנים את מעמדו של השטח ככבוש, וכי מועצת הביטחון דחתה את החלטות ישראל וקבעה כי הן חסרות תוחלת ואינן משנות את מעמדו של השטח ככבוש. לפיכך, על שטחי הגולן חלים הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטרי המעוגנים באמנת האג, ובאמנת ג'נבה הרביעית וכן חלות ההוראות המנהגיות והעקרונות הכלליים של המשפט הבינלאומי. לא זו בלבד שההחלטה הממשלתית מנוגדת לדין הבינלאומי בהיותה מקיימת הפקעה נרחבת של קניין שאינה מתבקשת לצרכים צבאיים, ומעבירה אוכלוסייה כובשת אליה, יישומה יביא ליצירת עובדות חדשות בשטח שימנעו מהתושבים הסורים בגולן ליהנות באופן חופשי ממשאביהם הטבעיים. הללו, לדעת עדאלה ואלמרסד עולים גם כדי פשעי מלחמה על פי חוקת רומא המקימה את בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. על כן דרשו הארגונים מראש הממשלה ומן היועץ המשפטי לממשלה לפעול לביטול התכנית

 

עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה מסרה:

"הפגיעה ההולכת ומעמיקה בזכויותיהם של התושבים הסוריים של הגולן היא אקט בלתי לגיטימי ומפר באופן בוטה את המשפט הבינלאומי החל. נסיונות הנורמליזציה של כיבוש הגולן הסורי אין להן תוקף במשפט הבינלאומי ומעמדה של רמת הגולן נשאר כשטח כבוש

 

עו"ד כראמה אבו סלאח ממרכז אלמרסד הוסיף:

"מעבר לפגיעה בכללי המשפט הבינלאומי ההומניטרי ודיני זכויות האדם, הרחבת ההתנחלויות ברמת הגולן מעמיקה את המציאות המפלה כנגד ילידי המקום בכל הנוגע לזכויותיהם לניצול משאבי הטבע, כך שתורחב הפריווילגיה של המתנחלים בקבלת תקציבים וגישה למשאבי הטבע, בשעה שילידי המקום סובלים קשיי קיום רבים ובהם מצוקת דיור קשה."