עדאלה פנה ליועמ"ש מנדלבליט בדרישה כי יתנגד ל"חוק ההסדרה"

עו"ד סוהאד בשארה כתבה בפנייתה כי הצעת החוק מנוגדת למשפט הבינלאומי, החל בשטחים הכבושים

מרכז עדאלה פנה ליועמ"ש אביחי מנדלבליט, בדרישה כי יתנגד להצעת "חוק ההסדרה". ע"פ הצעת החוק, התנחלויות בגדה המערבית שנבנו על קרקעות פלסטיניות בבעלות פרטית "יוסדרו" באמצעות הפקעה של הקרקעות, תכנונן של אותן התנחלויות והכשרה בדיעבד של הבנייה שבהן.

 

עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה כתבה בפנייתה כי הצעת החוק מנוגדת הן למשפט הבינלאומי והן למשפט החוקתי הישראלי, החלים בשטחים הכבושים. מבחינת המשפט הבינלאומי ההומניטרי, נטען בפניית עדאלה כי חל איסור על מדינת ישראל, בהיותה מעצמה כובשת, לנצל שטחים כבושים לצרכיה הפוליטיים ולצרכי אזרחיה. עו"ד בשארה ציינה כי "הצעת החוק הנדונה מנוגדת גם לסעיף 49 לאמנת ג'נבה הרביעית, האוסר על העברת אוכלוסייה אזרחית של הכוח הכובש לשטח הכבוש. אישור ההצעה ויישומה, משמעו הכשרת השתלטות על שטח כבוש, שינוי ייעודו ויצירת עובדות חדשות בשטח שמונעות מהתושבים הפלסטינים ליהנות באופן חופשי מעושרם וממשאביהם הטבעיים. יצויין בהקשר זה עוד, כי העברת אוכלוסייה אזרחית של הכוח הכובש לשטח הכבוש נכללה כפשע מלחמה בחוקת רומא..."

 

בנוסף, ציינה עו"ד בשארה כי "בית הדין הבינלאומי לצדק (ICJ), בחוות דעתו המייעצת מיום 9.7.2004 בעניין חומת ההפרדה שנבנית על ידי ממשלת ישראל בגדה המערבית, הדגיש  שוב את מעמדן הבלתי חוקי והמנוגד למשפט הבינלאומי ההומניטרי של ההתנחלויות בשטחים הכבושים משנת 1967."

 

באשר לזכות החוקתית לקניין, צוין בפניית עדאלה כי "הצעת החוק פוגעת קשות בזכותם של בעלי הקרקע הפלסטינים - תושבים ופליטים - לקניין. ההצעה מבקשת להפקיע שטחים נרחבים מידי האוכלוסייה הפלסטינית ופעולה זו נעשית תוך העדפה מוחלטת של האינטרסים של הכוח הכובש. הכשרת התנחלויות אשר נבנו על קרקעות פלסטיניות פרטיות, תוך כדי הכשרת השגות גבול אשר נעשו על ידי מתנחלים ישראלים, דרך הפקעתן,  ובין היתר, על רקע אי החוקיות של התנחלויות אלה מלכתחילה, מהווה ללא ספק הפרה של הזכות לקניין."

 

בסיום מכתבה עו"ד בשארה ציינה כי הצעת החוק אינה לתכלית ראויה משום ש"השיקול העיקרי העומד מאחורי ההצעה, הנו הכשרת התנחלויות בלתי חוקיות בגדה המערבית. תכלית פוליטית זו בהחלט איננה יכולה להיות ראויה. היא מנוגדת למשפט הבינלאומי כפי שפורט לעיל, כמו גם למספר החלטות של מועצת הביטחון של האומות המאוחדות אשר התייחסו באופן מפורש למדיניות בניית ההתנחלויות על ידי ישראל בשטחים הכבושים משנת 1967 והדגישו שוב את אי חוקיות ההתנחלויות הישראליות בשטחים אלה."

 

לכל האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה מהיועמ"ש כי יתנגד להצעת החוק ולפעול למניעת קידומה.

 

מסמכים קשורים:

חוקים מפלים קשורים: