עדאלה עתר לבית המשפט בנצרת בבקשה לבטל מכרז למכירת מגרשים ליוצאי כוחות הביטחון בלבד

בנצרת גרים כיום יותר מ-80 אלף תושבים, ואחוז המשרתים בכוחות הביטחון מקרבם מזערי. ייעוד המכרז לקבוצה מצומצמת כל כך של תושבי נצרת הוא בגדר "תפירת מכרז", האסורה על פי דין


היום, 12 בנובמבר 2012, הגיש מרכז עדאלה עתירה לבית המשפט המחוזי בנצרת בדרישה לבטל את תנאי הסף של "שירות בכוחות הביטחון" במכרז להקצאת חמישה מגרשי בנייה בעיר נצרת למחוסרי דיור ממשרתי/יוצאי כוחות הביטחון בלבד. בעתירה ציין עדאלה כי בנצרת גרים כיום יותר מ-80 אלף תושבים, ואחוז המשרתים בכוחות הביטחון מקרבם מזערי. לפיכך המכרז מפלה נגד רובם המוחלט של תושבי העיר. את העתירה הגישה עו"ד סוהאד בשארה מעדאלה בשם ראש עיריית נצרת ראמז ג'ראיסי ובשם משפחה מחוסרת דיור החיה מקצבת נכות של הבעל ואינה עומדת בתנאי הסף להגשת מועמדות למכרז.

בעתירה טענו העותרים כי ייעוד המכרז לקבוצה מצומצמת כל כך של תושבי נצרת הוא בגדר "תפירת מכרז", האסורה על פי דין. העותרים הוסיפו כי אמנם אחדים מתושבי העיר משרתים בכוחות הביטחון, אך שיעורם באוכלוסיית העיר זניח. בה בעת, מספר מחוסרי הדיור בעיר הולך וגדל עם הזמן, וזאת בשל מיעוט הקרקע לבנייה בנצרת והריבוי הטבעי המהיר, המחמיר את מצוקת הדיור בעיר. אי לכך, שיטת ההקצאה שנקבעה במכרז, שבה השירות הצבאי הוא תנאי סף, מנוגדת לעיקרון המחייב מתן הזדמנות שווה לכל תושבי העיר ואיננה משרתת באופן שוויוני את מחוסרי הדיור בעיר.

עו"ד בשארה הדגישה בעתירה כי השימוש בשירות הצבאי כקריטריון סף לזכייה במגרש לבנייה מפר את חובת שוויון הזדמנויות בחלוקת משאבי ציבור. פגיעה זו מתעצמת נוכח העובדה שאין מדובר במכרז המשתייך לתחום הדורש ניסיון צבאי או ביטחוני, והעובדה כי מדובר בחלוקת קרקעות, משאב מתכלה שאין דבר בינו ובין שירות ב"כוחות הביטחון".

ראש עיריית נצרת, המהנדס ראמז ג'ראיסי, אמר: "עצם הכנסת סעיף משלה זה מונע מהרוב המכריע של תושבי נצרת ומנזקקי דיור להשתתף במכרז המציע ממילא רק חמישה מגרשים." ג'ראיסי גם דרש ממינהל מקרקעי ישראל להרחיב את היצע המגרשים המוצעים לציבור בנצרת ובאוכלוסייה הערבית.