עדאלה מבקש לשנות תנאי מכרז לבנייה ביישוב חריש

העתירה דרשה לקבוע התניות ברורות המחייבות את העמותות המתמודדות לקיים את עקרון השוויון ולבטל את נוהל משרד הבינוי והשיכון "מכרזים להקצאת קרקע לעמותות"

ב-24 בדצמבר 2012 הגיש עדאלה עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בחיפה בבקשה לשנות את תנאי המכרז לבניית 78 יחידות דיור בשכונת הפרסה ביישוב חריש שבוואדי עארה כך שלא יאפשר לעמותות להגיש הצעות לזכייה בקרקע, ולקבוע התניות ברורות המחייבות את העמותות המתמודדות לקיים את עקרון השוויון. עוד דרשה העתירה לבטל את נוהל משרד הבינוי והשיכון "מכרזים להקצאת קרקע לעמותות".

את העתירה הגיש עו"ד אראם מחאמיד מעדאלה נגד משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל, בשם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ובשם מילחם מילחם, תושב ערערה ואב לארבעה ילדים, אשר התעניין באפשרות לקנות דירה בפרויקט, אך מכיוון שאינו חבר בעמותה שהתמודדה במכרז לא יוכל לזכות בקרקע. יש לציין כי אף עמותה לא פרסמה בעיתונות הערבית ולכלל הציבור כי יש אפשרות להצטרף כחברים בה לצורך המכרז.

בחודש נובמבר 2012 פרסמו המשיבים מכרז לבניית 78 יחידות דיור בשכונת הפרסה בחריש. על פי הפרסום המכרז מיועד לכלל הציבור ואינו ייעודי לאוכלוסייה מסוימת. למכרז הורשו להגיש הצעות גם עמותות, לפי הנוהל הנהוג כבר משנת 2004, הקובע שיטת הקצאת קרקע לעמותות שמטרותיהן "להקים בבנייה עצמית אזור או אזורי מגורים, במקום או במקומות שונים בארץ עבור חבריה בלבד". הנוהל נעדר כל תנאי המבטיח הקצאה שוויונית של משאבי ציבור, כפי שמתחייב מן החוק, ומאפשר להן להקצות קרקע אך ורק לחבריהן, לפי שיקול דעתן המוחלט. החלטת משרד השיכון לאפשר לעמותות להגיש הצעות למכרז מסוים היא החלטה שבשיקול דעת, כאשר לא ברור כלל מהם הקריטריונים והנהלים לכך. עד כמה שידוע לעותרים, לא קיימים נהלים או כללים המסדירים איך שיקול דעת זה יופעל, באיזה מקרים ולפי אילו נסיבות.

עו"ד מחאמיד ציין בעתירה כי הנוהל הנדון אינו מתייחס אך ורק לעמותות המאגדות קבוצת פרטים בעלי אופי ייחודי (תרבותי או דתי); מדובר בריכוז כוח בידי קבוצות הקובעות לעצמן אופי גורף באופן רנדומלי הפותח פתח להתבדלות ואפליה, על חשבון כלל אזרחי המדינה, ובין היתר קבוצות חלשות אחרות הזקוקות נואשות לדיור. 

מחאמיד הדגיש כי הדברים לעיל מקבלים משנה תוקף גם לאור ההטבות הרבות שיינתנו לרוכשי הדירות. חריש הוכרזה כעיר בעדיפות לאומית א' שמשמעותה הקלות מפליגות במס הכנסה והטבות בתשלומי חינוך, גנים, פעוטונים, חוגים ועוד. העיר חריש נכללת גם ברשימת היישובים שבהם ניתן מענק לרוכשי דירה ראשונה בפריפריה. סכום המענק מורכב מ-60 אלף ש"ח דרך המשכנתא האישית ו-50 אלף ש"ח שיועבר לעמותה ממשרד הבינוי והשיכון. בחלק מהעמותות מלוא הסכום יוחזר לרוכש אם נמצא זכאי על פי הקריטריונים. 

הדיון בעתירה יתקיים ב-21 בינואר.