בית המשפט בנצרת דחה את עתירת עדאלה לביטול מכירת מגרשים ליוצאי כוחות הביטחון בלבד

 

ביום חמישי,  24.1.2013, דחה בית המשפט המחוזי בנצרת את העתירה שהגיש מרכז עדאלה בשם עיריית נצרת בדרישה לבטל את תנאי הסף של "שירות בכוחות הביטחון" במכרז להקצאת חמישה מגרשי בנייה בעיר נצרת למחוסרי דיור ממשרתי/ יוצאי כוחות הביטחון בלבד. בית המשפט קבע כי על פי פסיקות קודמות של בית המשפט העליון, תנאי השירות הצבאי אינו תנאי מפלה, כי אם תגמול מקובל שהמדינה רשאית לתת למשרתים בכוחות הביטחון. את העתירה הגישה עו"ד סוהאד בשארה מעדאלה בשם ראש עיריית נצרת, ראמז ג'ראיסי, ומשפחה מנצרת שתנאי המכרז פוגעים בזכותה לשוויון הזדמנויות בדיור.

במסגרת העתירה הגישו העותרים בקשה למתן צו ביניים להקפאת הליכי המכרז, ובהסכם בין מינהל מקרקעי ישראל ובין העותרים התקבלה החלטה להקפיא את הליכי המכרז עד שתינתן החלטה בנידון.

 

בעתירה טענה עו"ד בשארה כי "ייעוד המכרז לקבוצה מצומצמת כל כך הוא בגדר "תפירת מכרז", בשעה שהאוכלוסייה בעיר סובלת ממחסור חמור בדיור כתוצאה ממדיניות הקצאת האדמות מטעם המינהל."
 
 

 
 
בשארה הוסיפה כי "השימוש בשירות הצבאי כקריטריון סף לזכייה במגרש לבנייה מפר את חובת שוויון הזדמנויות בחלוקת משאבי ציבור. פגיעה זו מתעצמת נוכח העובדה שאין מדובר במכרז המשתייך לתחום הדורש ניסיון צבאי או ביטחוני."

 
 
ראש עיריית נצרת, המהנדס ראמז ג'ראיסי, אמר: "עצם הכנסת סעיף משלה זה מונע מהרוב המכריע של תושבי נצרת ומנזקקי דיור להשתתף במכרז המציע ממילא רק חמישה מגרשים." ג'ראיסי גם דרש ממינהל מקרקעי ישראל להרחיב את היצע המגרשים המוצעים לציבור בנצרת ובאוכלוסייה הערבית.