עדאלה פנה ליועץ המשפטי בבקשה להקפיא את הליכי ההעמדה לדין המתנהלים נגד תושבי המועצה האזורית אבו בסמה

 


בשנה האחרונה חלה עלייה גדולה במספר ההליכים המשפטיים בגין "בנייה ללא היתר" ביישובים הערביים-בדוויים במועצה האזורית אבו בסמה, שהמדינה הכירה בהם בשנת 2004. בחלק גדול מהמקרים כבר הוגשו בקשות להיתרי בנייה, באזורים המיועדים למגורים לפי תוכנית המתאר של כפרים אלה. 

ביום שני, 8.10.2012, פנה מרכז עדאלה ליועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, בבקשה להקפיא את הליכי ההעמדה לדין נגד תושבי המועצה האזורית אבו בסמה כל עוד הם מנועים מהוצאת היתרי בנייה, וכן ולהימנע מפתיחת הליכים משפטיים חדשים נגדם.

לפי המכתב, רוב היישובים שנגד תושביהם נפתחו הליכים משפטיים נמצאים בשטחים שיש להם תוכניות מתאר מפורטות המאפשרות קבלת היתרי בנייה. בשאר היישובים תוכניות המתאר נמצאות בשלבי ההפקדה האחרונים. עם זאת, מאז ההכרה בכפרים ואישור תוכניות המתאר בשנת 2004 ועד עצם היום הזה לא הוצאו כמעט היתרי בנייה למגורים בכפרי המועצה האזורית אבו בסמה. ברוב הכפרים עורמות הרשויות קשיים רבים על המבקשים היתרים כאלה, בעיקר בשל המחלוקות בין המדינה לתושבי חלק מהכפרים בדבר הבעלות על הקרקעות שעליהן יושבים הכפרים כבר עשרות שנים ובשל הקפאת הליכי הסדר הקרקעות מזה יותר מ- 30 שנים על ידי המדינה. 

במציאות זו, נוצר מצב אבסורדי בו המדינה, מחד גיסא, סותמת את הגולל בפני האפשרות של התושבים להכשיר את הבנייה הקיימת ולהוציא היתרי בנייה חדשים בשל הקפאת הליכי הסדר המקרקעין, ומאידך פותחת הליכים, על פי חוק התכנון והבנייה, כנגד תושבי הכפרים במועצה אזורית אבו בסמה, בגין בנייה ללא היתר. 

במכתב ציינה עו"ד סוהאד בשארה: "האוכלוסייה הערבית-בדווית בנגב סבלה משך עשרות שנים, ועודנה סובלת, מאפליה בתחומי התכנון והקצאות הקרקעות. אפליה זו הולידה את בעיית הכפרים הבלתי מוכרים, אשר באה על פתרונה באופן חלקי בלבד, עם ההכרה ב-11 כפרים ואיגודם במסגרת המועצה האזורית אבו בסמה. נסיבות אלה מחייבות התייחסות שונה אל אותה אוכלוסייה, ומציאת פתרונות אשר יושיעו את אותה קבוצה מוחלשת אשר הוכנסה, בעל כורחה, לנתיב ללא מוצא, כפי שהובא לעיל."

המכתב גם מדגיש כי הליכי ההעמדה לדין אף מנוגדים לעמדת היועמ"ש, במסגרת הליכים אחרים המתנהלים בפני בית המשפט העליון, ולפיה הן לגבי בנייה שהתיישנה והן לגבי בנייה חדשה, אין מקום "למדיניות אכיפה" כל עוד הבנייה אינה נוגדת את מגמות התכנון בכפרי המועצה האזורית אבו בסמה.