אבו בסמה

עמוד: 1 מתוך 1
2017-06-28
העיכוב מונע מתושבי הכפר להחל בהליכים להוצאת היתרי בניה ומעכב פיתוח תשתיות בכפר
2015-01-11
היעדר מרפאה בכפרים מהווה הפרה לחובה המוטלת על המדינה מכוח חוק בריאות ממלכתי לספק שירותי רפואה נגישים וזמינים.
2014-06-29
בפניית עדאלה נכתב כי במהלך שנת 2009 נבחרה הצעה לתכנון הכפר, אך נכון להיום, טרם הופקדה תכנית מתאר לכפר, ולכן לתושבים לא נותרה ברירה אלא לבנות ללא היתרים.
רוב הכפרים אינם מחוברים לתשתיות מים, חשמל וביוב; ברוב הכפרים אין כבישים סלולים, ספריות, שירותי רווחה ותחבורה ציבורית.
2012-10-30
משלחת רמת דרג נעתרה להזמנת עדאלה וסיירה בכפרי הנגב כדי להכיר את מציאות חייהם של הבדווים וללמוד על השלכותיה של תוכנית פראוור
2012-10-09
בשנה האחרונה חלה עלייה גדולה במספר ההליכים המשפטיים בגין "בנייה ללא היתר" ביישובים הערביים-בדוויים במועצה האזורית אבו בסמה, שהמדינה הכירה בהם בשנת 2004. בחלק גדול מהמקרים כבר הוגשו בקשות להיתרי בנייה, באזורים המיועדים...