עדאלה ליועמ"ש ויינשטיין: להקפיא את העמדתם לדין של תושבים שבנו ללא היתר

בפניית עדאלה נכתב כי במהלך שנת 2009 נבחרה הצעה לתכנון הכפר, אך נכון להיום, טרם הופקדה תכנית מתאר לכפר, ולכן לתושבים לא נותרה ברירה אלא לבנות ללא היתרים.
מרכז עדאלה פנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה ויינשטיין, בבקשה להקפיא את הליכי העמדתם לדין של תושבים מהכפר הערבי-בדואי אלפורעה שבנגב בגין בנייה ללא היתרים, ולהימנע מפתיחת הליכים חדשים, עד שיושלם הליך התכנון של הכפר. בפניית עדאלה נכתב כי במהלך שנת 2009 נבחרה הצעה לתכנון הכפר, אך נכון להיום, טרם הופקדה תכנית מתאר לכפר, ולכן לתושבים לא נותרה ברירה אלא לבנות ללא היתרים.  

עו"ד סוהאד בשארה מעדאלה כתבה כי החסמים בפני הליכי התכנון והוצאת היתרי בנייה הינם בשליטת הרשויות, ועל כן אין זה סביר להעמיד לדין תושבים אשר נאלצים לבנות ללא היתר: "העיכוב בהסדרה התכנונית של הכפר לא מאפשר למי מתושביו להחל בהליכים להוצאת היתרי בניה והלכה למעשה הם נקלעו למצב אבסורדי בו כפרם מוכר ולתושביו צרכים דוחקים לפיתוח,  אך אין כלל באפשרותם להוציא היתרי בניה.", כתבה עו"ד בשארה.

עוד צוין בפניית עדאלה כי בעבר היועמ"ש עצמו הביע עמדה לפיה אין מקום ל"מדיניות אכיפה" במקרים שבהם התושבים נאלצו לבנות ללא היתרים, בהיעדר תכנית מתאר ליישובים: "אין אנו רואים מקום, בשלב זה, למדיניות אכיפה שתחייב הגשת כתבי אישום מיידיים וביצוע צווי הריסה לגבי בניה ותיקה שבנייתה התיישנה [...] ככלל, במקרים של בניה שהתיישנה התואמת את התכנון המתארי הקיים (או מגמות התכנון), אך טרם אושרה תכנית מפורטת מכוחה ניתן ליתן היתרים, אין עניין לציבור בנקיטת הליכי אכיפה".

הכפר אלפורעה הינו אחד מאחד-עשר כפרים אשר הוכרו ואוחדו למועצה איזורית אבו בסמה. תושבי המועצה עתרו לבג"צ נגד ניהולה באמצעות וועדה קרואה של וועדת הפנים,  ובתגובה לקבלת עתירתם החליט משרד הפנים לפצל את המועצה לשתי מועצות, נווה מדבר ואל-קסום, אשר עדיין מנוהלות על-ידו. למרות שחלף יותר מעשור מאז "ההכרה", הוועדה המקומית לתכנון לא העבירה כלל אישורי בנייה לטובת מגורי תושבים מאז הקמת המועצה.