כפרים מוכרים

עמוד: 1 מתוך 1
2018-02-06
העתירה הוגשה בשם הורים לילדים הלומדים בבתי הספר בששה כפרים בנגב
2018-02-01
המדינה מפרה מזה שנים מספר את התחייבותה בפני בית המשפט
2017-08-16
תוואי המסילה יגרום לפגיעה קשה בזכויות התושבים בדואים באזור
2017-07-03
בעתירת עדאלה צוין כי מדי יום מאות התלמידים מתאספים בנקודות לא מוסדרות, ללא שילוט, מדרכות או סככות וליד כבישים ראשיים.
2017-06-28
העיכוב מונע מתושבי הכפר להחל בהליכים להוצאת היתרי בניה ומעכב פיתוח תשתיות בכפר
2017-01-31
על גורמי המדינה מוטלת חובה להקים תחנות הסעה, אולם המועצות האזוריות הנ"ל ומשרד החינוך מפרים את חובתם זו
2016-05-24
13 שנים אחרי ההכרה: אום בטין עדיין ללא שירותים מינימליים
2016-01-18
בגלל המצב הבטיחותי הגרוע של בית הספר התלמידים מקיימים את הפסקותיהם בתוך מבנה בית הספר
2015-11-05
עו"ד מונא חדאד מעדאלה טענה כי מדובר בפגיעה קשה בזכותן של האימהות וילדיהן לשירות רפואי נגיש וזמין
2015-03-04
מרכז עדאלה פנה למשרד החינוך ומנהלי מחלקות החינוך במועצות האזוריות נווה מדבר ואל-קסום, בבקשה לפעול באופן מיידי להנגשת מסגרות חינוכיות לילדים בגילאי 3-4 בכפרים הבדואים בנגב.
2015-03-01
מרכז עדאלה פנה לקופת חולים כללית בדרישה לספק מתורגמנים מקצועיים לערבית במרפאות בחמישה כפרים בדואים בנגב: ביר הדאג', אבו קרינאת, תראבין, דריג'את ואלסייד
2015-01-11
היעדר מרפאה בכפרים מהווה הפרה לחובה המוטלת על המדינה מכוח חוק בריאות ממלכתי לספק שירותי רפואה נגישים וזמינים.
2014-09-01
חברת החשמל עצרה את העבודות לחיבור בתי ספר בכפרים ערבים-בדואים לרשת החשמל בעקבות הוראה של פיקוד העורף להפסיק את העבודות, משום שאין מיגוניות בכפרים ערבים-בדואים.
2014-06-29
בפניית עדאלה נכתב כי במהלך שנת 2009 נבחרה הצעה לתכנון הכפר, אך נכון להיום, טרם הופקדה תכנית מתאר לכפר, ולכן לתושבים לא נותרה ברירה אלא לבנות ללא היתרים.
רוב הכפרים אינם מחוברים לתשתיות מים, חשמל וביוב; ברוב הכפרים אין כבישים סלולים, ספריות, שירותי רווחה ותחבורה ציבורית.