בית המשפט דן בעתירת עדאלה לבניית תחנות הסעה לתלמידים בכפרים בנגב

העתירה הוגשה בשם הורים לילדים הלומדים בבתי הספר בששה כפרים בנגב

בית המשפט המחוזי בבאר שבע דן בעתירת עדאלה נגד המועצות האזוריות נווה מדבר ואלקאסום, ונגד משרד החינוך, בדרישה כי יפעלו להתקנת תחנות הסעה לאיסוף ופיזור תלמידים. העתירה הוגשה בשם הורים לילדים הלומדים בבתי הספר בששה כפרים בנגב: אבו תלול, אבו קרינאת, אלזרנוק, ואדי אלנעם, אום בטין וכוחלה. בנוסף, דרש עדאלה בעתירה, שהוגשה בחודש ינואר 2017, כי יתוקנו כשלי בטיחות כגון מחסור בגדרות מגן, היעדר שילוט, סימון מעברי חצייה ועוד.

 

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה, שהגישה את העתירה, אמרה בדיון כי "יש התקדמות מסוימת אם כי אינה משביעת רצון כי היא איטית. אני מקווה שבית המשפט יורה על התקדמות מהירה יותר מצד המשיבים. אם יש כוונה, היה מצופה להתקדמות אחרת לגמרי."

 

נציגי המועצות האזוריות ומשרד החינוך טענו בתגובותיהם כי קיימת תמימות דעים לגבי חשיבות הנושא והם פועלים לקידומו. נציגת משרד החינוך ציינה כי נערכו פגישות עם כל המשרדים הרלוונטיים לנושא אשר בחנו את עלות הקמתן של התחנות, וכי משרד החינוך יעדכן בתוך חודש את בית המשפט לגבי תשובות מהגורמים השונים.

 

השופטת יעל רז-לוי אמרה כי "המדובר בעתירה חשובה. הוקמו בתי ספר אך לא הוקמו תחנות הסעה, דבר שכפי שנטען בעתירה, יש בו כדי לגרום לסיכון תלמידי בית הספר באותם יישובים. לאחר ששמעתי את דברי המשיבות היום, נראה שיש מקום שהן המועצות והן המדינה יאיצו את אופן בחינת הדברים, במיוחד כאשר המדובר בנושא חשוב הנוגע לילדי בתי הספר באותם יישובים ובשים לב לכך שהמדובר בתחנות הסעה שההכרח להקמתן ברור, ועל כן רצוי שהדבר ייעשה שעה אחת קודם."

 

השופטת החליטה בסיום הדיון כי המדינה תעביר הודעת עדכון מפורטת לבית המשפט בדבר ההתקדמות בנושא בתוך 30 יום, לרבות התקדמותם של משרדי ממשלה שונים. בנוסף, קבעה השופטת את התיק לדיון המשך בתאריך 15.4.18. 

מסמכים קשורים: