עדאלה לבית המשפט: על המדינה לפעול להתקנת תחנות הסעה לאיסוף ופיזור תלמידים בכפרים בדואים בנגב

על גורמי המדינה מוטלת חובה להקים תחנות הסעה, אולם המועצות האזוריות הנ"ל ומשרד החינוך מפרים את חובתם זו

מרכז עדאלה עתר לבית המשפט המחוזי בבאר בשם תושבי כפרים בדואים בנגב, הורים לתלמידי בתי ספר, בדרישה כי המועצות האזוריות נווה מדבר ואלקסום, ומשרד החינוך, יפעלו להתקנת תחנות הסעה לאיסוף ופיזור התלמידים. העתירה הוגשה בשם הורים לילדים הלומדים בבתי הספר בכפרים אבו תלול, אבו קרינאת, אלזרנוק, ואדי אלנעם, אום בטין וכוחלה. בנוסף, דרש עדאלה בעתירה כי יתוקנו כשלי בטיחות כגון מחסור בגדרות מגן, היעדר שילוט, סימון מעברי חצייה ועוד.

 

עו"ד מונא חדאד ממרכז עדאלה כתבה בעתירה כי מדי יום "מאות התלמידים מתאספים בנקודות לא מוסדרות, ללא שילוט, מדרכות או סככות וליד כבישים ראשיים. היעדרן של תחנות הסעה ויתרת דרישות הבטיחות מהוות מפגע בטיחותי המסכן את חיי התלמידים ושלמות גופם, במיוחד שמדובר באלפי ילדים המוסעים באמצעות ההסעות לבתי הספר ועשרות המתאספים באותן נקודות לא מוסדרות, ולא בטיחותיות וללא שילוט, מדרכות או סככות, בקרבת כבישים לא מעובדים."

 

בעתירת עדאלה נטען כי על גורמי המדינה מוטלת חובה להקים תחנות הסעה, אולם המועצות האזוריות הנ"ל ומשרד החינוך מפרים את חובתם זו:  "בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך, אותה דרך שבה מתאספים התלמידים בשעות הכניסה והיציאה מבית הספר אינה סלולה, אלא מכוסה בסלעים ומכשולים החושפים את התלמידים לסכנת מעידה או החלקה בכל פעם שהם יוצאים משערי בית הספר אל נקודת הקליטה להסעה או להפך, וכן בזמן ההמתנה להסעות."

 

בנוסף, צוין בעתירת עדאלה כי המועצות האזוריות נווה מדבר ואלקסום, ומשרד החינוך, מפרים את הנחיות משרד התחבורה: "בניגוד להוראות הבטיחות של משרד התחבורה, אין בשטח הסמוך לבית הספר, הנמצא באחריותם של המשיבים, מפרצי חנייה לאוטובוסים, אין שטח מוגבה להגנה על התלמידים מפני תנועת כלי הרכב, אין שילוט אזהרה וכן אין הכוונה, ארגון סדרי ההסעות או פיקוח עליהם. למעשה, האוטובוסים מורידים את התלמידים בכל נקודה אפשרית, ומבצעים פרסה באותה רחבה בכדי לשוב לכביש הראשי תוך שהם נעים בין קהל התלמידים."

 

עו"ד חדאד טענה כי אי-יישום ההוראות מהווה פגיעה בשלטון החוק ובזכויות החוקתיות של התלמידים, ובהן הזכות לחינוך בטוח ונאות, הזכות לשלמות הגוף והחיים והזכות לשוויון בחינוך: "הדבר אינו כך בבתי הספר ביישובים היהודים בנגב אשר בהם מקפידים על הקמת תחנות הסעה והסרת כשלי הבטיחות. התוצאה של הפרת החובה להקמת תחנות הסעה כאמור יוצרת מצב של חוסר שוויון בולט בכל הנוגע לאכיפת החקיקה."

 

לאור כל זאת, דרש עדאלה מבית המשפט כי יורה למועצות האזוריות ולמשרד החינוך להסדיר עבור התלמידים הסדרי תחבורה נאותים ובטיחותיים.

 

בית המשפט קבע כי דיון בעתירה יתקיים ביום 14.3.17 בשעה 17:00. 

מסמכים קשורים: