עדאלה וארגון DCI דורשים להקים מסגרות חינוך לקטינים הפלסטינים בבתי הסוהר בישראל

מהמידע שאספו ארגוני זכויות האדם נמצא כי בכלא עופר אין כלל מערך חינוך לקטינים, וכי בבתי הכלא מגידו והשרון אין מסגרת מסודרת המאפשרת לקטינים ללמוד ולרכוש השכלה המותאמת לרמתם ולגילם

ביום רביעי, 7.3.2013, פנו מרכז עדאלה והתנועה העולמית להגנה על הילד (DCI) לשירות בתי הסוהר בדרישה להקמת מערך חינוך פורמלי ל-94 הקטינים הפלסטינים המוחזקים בכלא עופר, ולשיפור איכות ותנאי הלימודים ל-98 תלמידים המוחזקים בבתי הסוהר מגידו והשרון.

מהמידע שאספו ארגוני זכויות האדם נמצא כי בכלא עופר אין כלל מערך חינוך לקטינים, וכי בבתי הכלא מגידו והשרון אין מסגרת מסודרת המאפשרת לקטינים ללמוד ולרכוש השכלה המותאמת לרמתם ולגילם. המצב כיום, כמוזכר במכתב, "אינו מאפשר לקטינים להשתלב בכיתות לימודיהם בבתי ספרם לאחר שחרורם", וגוזלת את זכותם לגשת לבחינות הבגרות הפלסטיניות במהלך מאסרם. במכתב ששלחו עו"ד רימא איוב ממרכז עדאלה ועו"ד איאד מיסק מ-DCI נטען כי היעדר מסגרות חינוכיות כמבוקש "פוגע בליבה של הזכות לחינוך ומפלה נגד הקטינים הפלסטינים המוחזקים בישראל לעומת האסירים הקטינים הפליליים."

עוד הוסיף המכתב כי "הפרקטיקה לגבי הקטינים הפלסטינים המוחזקים בשירות בתי הסוהר פוגעת בזכותם לחינוך, לכבוד ולשוויון ואינה מתיישבת עם המשפט הישראלי החוקתי. היא מנוגדת לפסיקה הקובעת כי שלילת זכות האסירים להשכלה וחינוך הינה בלתי סבירה."

מדיניות שלילת הזכות לחינוך והאפליה בחינוך גם עומדת בסתירה לרוח הכללים המקובלים במשפט הבינלאומי, נוגדת את האמנה נגד אפליה בחינוך שאומצה ע"י אונסק"ו, וכן נוגדת את הסטנדרט המינימלי לטיפול באסירים שאישרה המועצה הכלכלית והחברתית של האו"ם.