ועדת האו"ם לזכויות הילד מציבה לישראל שאלות בדבר מדיניותה כלפי ילדים ערבים בישראל


ועדת האו"ם לזכויות הילד פרסמה את רשימת הנושאים בבקשה למידע נוסף ומעודכן מישראל כדי להשלים את הדוחות המדינתיים התקופתיים שלה ב-18 באוקטובר 2012. לפרסום הרשימה קדמה בחינה ראשונית של ישראל, ותוצאותיה פורסמו בזמן הישיבות של קבוצת העבודה בתחילת החודש.

ברשימת הנושאים מדגישה הוועדה את אחריותה של ישראל לדווח על השטחים הכבושים כעל טריטוריה הנמצאת תחת שיפוטה על פי המשפט הבנילאומי. רשימת הנושאים גם מקדישה תשומת לב מיוחדת לכמה אזורים שבהם יש פערים כלכליים וכן פערים בבריאות ובחינוך בין האזרחים היהודים והערבים. פערים אלה הועלו בעבר בפני הוועדה על ידי "דוח העמותות" של עדאלה. הוועדה שאלה שאלות המתייחסות ישירות לסוגיות שהועלו בדוח של עדאלה:

- האיסור על איחוד משפחות בין משפחות פלסטיניות וילדים מהשטחים הכבושים ומישראל (C2)
- הפער בין מדדי הבריאות בין ילדים יהודים וערבים, בייחוד בתוחלת החיים ובתמותת ילדים (8)
- היעדר הגישה למי שתייה נקיים, סניטציה הולמת ותנאים היגייניים לילדים בכל אזורי הארץ, תוך התייחסות לילדים הבדווים בכפרים הלא-מוכרים בנגב (10)
- הריסת הבתים והרכוש של משפחות פלסטיניות, הפיצוי שניתן לקורבנות ההריסה והיכולת להוציא אישורי בנייה (11)
- הפערים הכלכליים בין ילדים יהודים לילדים ערבים (A12)
- הפערים בחינוך בין ילדים יהודים לילדים ערבים, כולל באחוזי הנשירה מבית הספר, וכן כמותם ואיכותם של המשאבים והשירותים החינוכיים (13)

עדאלה רואה בחיוב את הצגת השאלות הללו וימשיך לעקוב אחר התשובות שיינתנו להן, בטרם יגיש לוועדה דוח המשך בהכנה לישיבות לקראת הדוח המלא על ישראל.

קראו עוד:
Report to UN Committee on Rights of the Child Details Inequality, Rights Abuses Against Arab-Palestinian Children in Israel
(15 October 2012)

Adalah’s Interventions to UN Committees to improve Israel’s Compliance with its International Law Obligations