עדאלה דורש להקים בית ספר תיכון בכפר הבדואי אל-פורעה

אחוז הנשירה בקרב צעירים בגילאי תיכון בכפר מגיע ליותר מ- 45%
מרכז עדאלה פנה למשרד החינוך ולמועצה האזורית אלקסום בדרישה להקים בית ספר תיכון ראשון בכפר אל-פורעה שבנגב. באל-פורעה מתגוררים כ- 5,000 תושבים מתוכם יותר מ- 400 צעירים וצעירות בגילאי תיכון. רוב התלמידים שמסיימים את לימודיהם בשני בתי הספר היסודיים בכפר, משלימים את לימודיהם בבתי ספר בכפר כסייפה הנמצא במרחק יותר מ-12 ק''מ, וחלק קטן לומדים בבתי הספר בכפרים ערערה וחורה, המרוחקים יותר מ 25 ק"מ מבתיהם.

בפנייה ציינה עורכת הדין סאוסן זהר מעדאלה כי היעדר בית ספר תיכון בכפר אל-פורעה מביא לאחוזי נשירה גבוהים מאוד. מבדיקה שערך מרכז עדאלה עולה כי, מתוך 375 תלמידים הלומדים בחטיבות הביניים בכפר, רק 205 תלמידים מגיעים לתיכונים בכפרים הסמוכים. מכאן עולה כי בשלב המעבר מכיתה ט' לכיתה י', שיעור התלמידים הנושרים ממערכת החינוך מגיע ל 45%. זה בנוסף למספר לא מבוטל של תלמידים הנושרים מהמערכת עוד בטרם הגיעו לכיתה ט'.

עו"ד זהר ציינה כי שיעור הנשירה הינו גבוה במיוחד בקרב בנות, שאופי החיים המסורתי מקשה עליהן לצאת ללמוד במרחק רב ממקום מגוריהן.  מבחינתן של בנות אלו, הסעות לבתי הספר מחוץ לכפר אינן פתרון הולם, ואינו מאפשר להן לממש את זכותן לחינוך נגיש, איכותי והולם כפי שמחייב החוק. 

עדאלה הדגיש בפנייה שבית המשפט העליון קבע בעבר בשורה של פסקי דין, כי הזכות לחינוך "נימנית על אותו "גרעין קשה" של כבוד האדם, שבלעדיו ערך הכבוד האישי נפגם פגיעה מהותית וקשה". בית המשפט הטיל את האחריות על רשויות המדינה למצוא את הפתרון ההולם שיאפשר לכל תלמיד לממש את זכותו לחינוך. 

יצוין כי לפני מספר שנים עתר מרכז עדאלה לבג"ץ בדרישה להקים בית ספר תיכון בכפר הבדואי אבו תלול, בעל נתונים עובדתיים דומים לכפר אל-פורעה. בעקבות העתירה הורה בג"ץ למדינה להקים בית ספר תיכון בכפר.