זכויות חברתיות

עמוד: 1 מתוך 1
2014-03-25
עדאלה דורש מבג\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'צ להורות למדינה לחבר לחשמל את ארבעת האחרים נשואי העתירה
2014-02-24
אחוז הנשירה בקרב צעירים בגילאי תיכון בכפר מגיע ליותר מ- 45%
2013-10-27
החוק יפלה אזרחים ערבים בקבלה למעונות במוסדות להשכלה גבוהה, בקבלה לעבודה ובהקצאת קרקע.