עדאלה לחברי וועדת השרים לחקיקה: חוק "זכויות התורמים למדינה" מפלה את האזרחים הערבים

החוק יפלה אזרחים ערבים בקבלה למעונות במוסדות להשכלה גבוהה, בקבלה לעבודה ובהקצאת קרקע.

מרכז עדאלה שיגר מכתב לחברי וועדת השרים לחקיקה בדרישה להימנע מאישורו של חוק "זכויות התורמים למדינה", שיובא היום (ראשון) לדיון בוועדה. הצעת חוק זו מבוססת על הצעת חוק קודמת, אשר  נפסלה בעבר ע"י וועדת השרים לחקיקה.

במכתב שניסח עו"ד נדים שחאדה ממרכז עדאלה נכתב כי "ההטבות המוענקות במסגרת הצעת חוק זו דומות במהותן להטבות שנכללו בהצעה הקודמת ובין היתר מוצע להעדיף 'תורמים למדינה' בקבלה למעונות במוסדות להשכלה גבוהה, בקבלה לעבודה ובהקצאת קרקע. יתרה מזאת, הצעת החוק הנוכחית מוסיפה על ההצעה הקודמת ומבקשת לתקן את חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, כך שאין רואים במתן הטבה בקבלת שירות במקום ציבורי לחיילים במדים ולחיילי מילואים כהפליה פסולה."

במרכז עדאלה אומרים כי מתן הטבות למי ששירת בצבא או שירות לאומי מהווה פגיעה באזרחים הערבים, אשר מסיבות פוליטיות והיסטוריות אינם משרתים בצבא, ולפיכך על חברי הוועדה להימנע מאישורה של הצעת החוק.