וועדת שרים לחקיקה

עמוד: 1 מתוך 1
2013-10-27
החוק יפלה אזרחים ערבים בקבלה למעונות במוסדות להשכלה גבוהה, בקבלה לעבודה ובהקצאת קרקע.