זכויות כלכליות

עמוד: 1 מתוך 1
2015-11-09
מתוך רשימה של 362 יישובים שקיבלו בפועל את תמיכת משרד הבינוי אין ולו יישוב ערבי אחד.
2014-03-20
יישום התכנית כרוך בהפקעת אדמות מאסיבית משטחיהם של יישובים ערביים
2014-02-24
מדובר בשינוי חיובי מאד מבחינת העותרים, אך יישובים חלשים נשארו מחוץ לרשימה
2013-10-27
החוק יפלה אזרחים ערבים בקבלה למעונות במוסדות להשכלה גבוהה, בקבלה לעבודה ובהקצאת קרקע.