תגובת עדאלה לרשימת היישובים הזכאים להטבות מס

מדובר בשינוי חיובי מאד מבחינת העותרים, אך יישובים חלשים נשארו מחוץ לרשימה

במרכז עדאלה, אשר ייצג בבג"צ יישובים ערבים-בדואים שהצטרפו לרשימת הזכאים להטבות מס, הגיבו היום בסיפוק לפרסום הרשימה החדשה: "בעקבות העתירה לבג"צ, עשרות אלפי משפחות מרהט, חורה, כסייפה ועוד, ייהנו מעתה ואילך מהטבות מס". יחד עם זאת, מציינים במרכז עדאלה כי יישובים ערבים חלשים מבחינה כלכלית נשארו מחוץ לרשימה, וזאת בעקבות החלטתה של הממשלה לתת משקל משמעותי יותר למיקומו הגיאוגרפי של יישוב, על פני מצבו הסוציו-אקונומי. עו"ד סאוסן זהר, מנהלת מחלקת זכויות חברתיות-כלכליות בעדאלה, אמרה כי "תכליתה של ההטבה היה אמור להיות סיוע ליישובים אשר זקוקים לה מבחינה כלכלית. מבחינה זו, הקריטריונים החדשים חוטאים למטרה, משום שההטבה נמנעת מיישובים חלשים, בשעה שהתנחלויות לא חוקיות ויישובים מבוססים יותר מהיישובים הערבים, נהנים ממנה. כמו כן, יש להמתין להחלטה סופית של הממשלה באשר לשיעור ההטבה שיקבלו היישובים, ומידת אחידות השיעור בין יישובים ערבים ויהודים באותם שטחים גיאוגרפיים".

 

בשנת 2005 עתרו עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נגד התיקון המפלה לפקודת מס הכנסה - תיקון, שהחל במתן הנחות במס לתושבי יישובי עוטף עזה, אך לאחר מכן התווספו ישובים לרשימה משיקולים פוליטיים. העותרים עמדו על כך שמתן הנחות משמעותיות במס ללא קריטריונים עומד בניגוד לזכות לשוויון, ואף הצביעו על כך שבין היישובים שנהנו מההטבות לא היה ולו יישוב ערבי אחד.