התנגדות מרכז עדאלה להרחבת כביש ואדי ערה

יישום התכנית כרוך בהפקעת אדמות מאסיבית משטחיהם של יישובים ערביים
 
הוועדה לתשתיות לאומיות קיימה ביום 9.3.14 דיון בעניין ההתנגדות שהגישו מרכז עדאלה, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי והוועדה הציבורית בואדי ערה, לתכנית להרחיב את כביש ואדי-ערה (כביש 65), במטרה להפוך אותו לכביש מהיר. יישום התכנית כרוך בהפקעת אדמות מאסיבית משטחיהם של יישובים ערביים, תוך התעלמות מסטנדרטים תכנוניים, כמו גם שיתוף בעלי אדמות באזור בגיבושה של התכנית. הוועדה לתשתיות לאומיות צפויה לתת את החלטתה לקראת סוף חודש מרץ. 
 
 
במסגרת ההתנגדות צוין כי 109,000 אזרחים ערבים שגרים באזור ואדי ערה, מתגוררים ביישובים שמחזיקים ב- 53,000 דונם בלבד, בשעה ש- 17,000 אזרחים יהודים גרים ביישובים ששטחם הכולל הוא 112,000 דונם. בנוסף על כך, המתכננים לא לקחו בחשבון את הפערים הסוציו-אקונומיים המשמעותיים בין יישובים ערבים ליישובים יהודים, שממחישים באופן ברור את אי-השוויון ואת ההפרדה בין הקבוצות באזור ואדי ערה.   
 
 
כמו כן, נכתב בהתנגדות כי היישובים הערביים נאלצים לשאת בנטל של "צרכי ציבור" שהינם חלק מ"הפרויקטים לתשתיות לאומיות", שלא כמו יישובים יהודים באזור אשר לא נושאים באותו הנטל. בנוסף, התכנית מתעלמת מפוטנציאל ההתפתחות של היישובים הערבים, שמוגבלים באופן חמור, מה שיוביל לחסימת הבנייה באזורים רבים, ולהריסות בתים באזורים אחרים.    
 
  
בנוסף על כך, טענו המתנגדים כי הפיכתו של הכביש לכביש מהיר, משנה את המטרה העיקרית המקורית של כביש זה ע"פ תכנית המתאר הארצית. יישומה של התכנית תשפיע לרעה על הנגישות ליישובים מסוימים, ויפריד בין יישובים מסוימים מאחרים, זאת כתוצאה מבנייתם של קירות גבוהים וגשרים, וסגירתם של רחובות צדדים. יתרה מזאת, שינויים אלה בהכרח ישפיעו לרעה על העסקים שממוקמים בצדי הדרך. בעלי עסקים אלו יאולצו לסגור את חנויותיהם בשעה שהדרך הקיימת בהווה תהפוך לדרך מהירה, משום שהנגישות אליהם תיחסם.   
 
    
בסיכום ההתנגדות נכתב כי התכנית מפלה נגד אזרחים ערבים על בסיס זהותם הלאומית, וגיבושה לא כלל הליך של שיתוף הציבור, כפי שהסטנדרטים התכנוניים דורשים. כמו כן, התכנית כוללת הפקעת אדמות פרטיות שלא לצורך. המתנגדים קראו לביטולה המידי של התכנית, ודרשו לגבש תכנית חדשה במקומה, אשר תבטיח את הזכויות והצרכים של כל תושבי האזור.