עיריית ירושלים מתכוונת להקים אתר פסולת במזרח ירושלים על אדמות הכפרים ענאתא ועיסאוויה

עדאלה הגיש התנגדות לתוכנית, שעל פיה האתר יקלוט 8-5 מיליון מ"ק של עודפי עפר במשך כעשרים שנה
ב-31 בדצמבר 2012 הגיש עדאלה, בשם המועצה המקומית ענאתא, התנגדות לתוכנית להקים אתר להטמנה וטיפול בפסולת יבשה ופארק במזרח ירושלים, בין היתר על אדמות הכפרים הפלסטיניים ענאתא ועיסאוויה. התוכנית כוללת הקמת מבנים לתפעול האתר, דרכי גישה, והעתקה של תשתיות המים, הביוב, החשמל והתקשורת באזור. אם תמומש התוכנית יופקעו מן התושבים הפלסטינים קרקעות רבות החיוניות לפיתוח האורבני והכלכלי של הכפרים ויועברו לבעלות עיריית ירושלים. על פי מסמכי התכנית, האתר יקלוט כ-5-8 מיליון מ"ק של עודפי עפר במשך כעשרים שנה. את ההתנגדות הגישה עו"ד סוהאד בשארה מעדאלה.

העותרים ציינו כי התוכנית, אם תמומש, תמנע את פיתוחם של היישובים ענאתא ועיסאוויה, תמנע רצף אכלוס פלסטיני באזור ותנתק את האזורים הפלסטיניים אחד מהשני. בו בזמן, התוכנית מבטיחה רצף טריטוריאלי בין ההתנחלויות בגדה המערבית, אזור E1 ושטח השיפוט המוכרז של עיריית ירושלים. יצוין כי התוכנית מצטרפת בהשלכותיה לגדר ההפרדה, המפרידה בין השטח הבנוי של הכפר ענאתא ובין שאר אדמות הכפר, המהוות חלק משטח התוכנית.

עו"ד בשארה ציינה כי הקמת המזבלה תגרום למפגעים סביבתיים שיפגעו בחיי היומיום של תושבי האזור, בין היתר מפגעי אבק, רעש וריח. התוכנית גם פוגעת בזכויותיהם של תושבי האזור הפלסטינים, ובין היתר של תושבי ענאתא ועיסאוויה לקניין, להתפתחות ולכבוד.

כמו כן התוכנית מנוגדת למשפט ההומניטרי הבינלאומי, מכיוון שהיא מתוכננת בשטחים כבושים שלא למען רווחת האוכלוסייה המקומית ולא למטרות צבאיות, אלא מבקשת לשרת מטרות פוליטיות של הכוח הכובש באזור. אי לכך תכליתה איננה לגיטימית ואיננה ראויה ומנוגדת להוראות המשפט הבינלאומי.