תכנון ובנייה

עמוד: 1 מתוך 1
2018-03-21
הקמת היישוב הינה חלק מתכנית מקיפה לייהד את המרחב
2017-11-09
הרחבת מרחב התכנון מנוגדת להוראות חוק התכנון והבנייה
2017-10-08
התוואי הנוכחי פוגע באופן חמור בתושבי הכפר הבדואי רח'מה
2017-07-11
הרחבת מרחב התכנון של חריש מנוגדת לחוק התכנון והבנייה
2017-06-28
העיכוב מונע מתושבי הכפר להחל בהליכים להוצאת היתרי בניה ומעכב פיתוח תשתיות בכפר
2017-01-30
בעתירה נטען כי התיקון פוגע בזכויות החוקתיות לכבוד ולשוויון של הציבור הערבי בישראל
2017-01-11
מקור הבעיה הוא מצוקת הדיור החמורה בחברה הערבית, אשר נובעת משנים ארוכות של אפליה בתחומי התכנון והקצאת הקרקעות
2016-08-24
אם תאושר הבקשה של חריש, יישארו יישובים ערביים באזור ללא אופק התפתחותי
כך משמש הפורמליזם המשפטי כלי יעיל למדינה להתנער מאחריותה ליצירת המצוקה כאשר מדובר בחברה הערבית.
2015-03-24
מרכז עדאלה פנה לשר הבינוי, אורי אריאל, ולבנצי ליברמן, יו"ר מנהל רשות מקרקעי ישראל, בבקשה לשנות את תכנית "מכרזי מחיר מטרה"
במרס 2009 הגשנו עתירה בשם 43 מתושבי הכפר ובשם העמותה להגנה על אדמות אלכרמל נגד תוכנית המתאר החדשה של דאלית אלכרמל (ע.ד/300). תוכנית המתאר הישנה של דאלית אלכרמל קיימת מאז 1978. מאז לא הורחב תחום השיפוט של הכפר ולא יועדו שטחים...
2013-01-03
עדאלה הגיש התנגדות לתוכנית, שעל פיה האתר יקלוט 8-5 מיליון מ"ק של עודפי עפר במשך כעשרים שנה