תכנית להוזלת הדיור ב-30 יישובים – אף לא יישוב ערבי אחד

מרכז עדאלה פנה לשר הבינוי, אורי אריאל, ולבנצי ליברמן, יו"ר מנהל רשות מקרקעי ישראל, בבקשה לשנות את תכנית "מכרזי מחיר מטרה"

מרכז עדאלה פנה לשר הבינוי, אורי אריאל, ולבנצי ליברמן, יו"ר מנהל רשות מקרקעי ישראל, בבקשה לשנות את תכנית "מכרזי מחיר מטרה". ע"פ התכנית, ישווקו דירות ביישובים שונים במחיר מרבי הנמוך ב- 20% מרמת המחירים הנוכחית. משרד הבינוי פרסם רשימה של  יישובים בהן מתוכנן שיווק מכרזים בשיטת "מחיר מטרה" בשנה הקרובה, ומבין 10 יישובים הנכללים ברשימה אין ולו יישוב ערבי אחד. לאחר מכן, הציג שר הבינוי במהלך כנס נדל"ן בסוף 2014 רשימה של 30 יישובים בהם מתוכנן שיווק דירות במכרזי "מחירי מטרה" המוזלים בחמש השנים הקרובות. גם מבין 30 הישובים, וביניהם 5 התנחלויות – לא נכלל אף יישוב ערבי.

לפי שיטת "מחיר מטרה" שעתידה ליישום עד שנת 2019, ישווקו 66,000 יחידות דיור ש- 80% מהן ימכרו במחיר נמוך בכ-20% מהמחיר הממוצע בהתאם לקביעת השמאי הממשלתי. במכתב ששלחה עו"ד מיסאנה מוראני מעדאלה נכתב כי בחירת היישובים נעשתה על בסיס "קריטריונים הבנויים אך ורק על נתוני וצרכי השוק בישובים היהודיים והמעורבים, ותוך התעלמות מהמאפיינים השונים של היישובים הערביים. קביעת הקריטריונים בצורה זו  מעידה כי צרכי האוכלוסייה הערבית לא נבחנו כלל טרם אושרה התוכנית." פגם זה, לפי עו"ד מוראני, הינו "חמור שבעתיים לאור מצוקת הדיור והמצב הסוציו-אקונומי הנמוך שהם מנת חלקם של האזרחים הערבים  יותר מאשר האוכלוסייה הכללית."  

 

עו"ד מייסאנה מוראני הוסיפה כי "מחירי הדיור הגבוהים אינם נחלתה הבלעדית של האוכלוסייה היהודית בארץ. ואי הכללת יישובים ערביים ברשימת היישובים שתחול עליהם התוכנית הממשלתית להוזלת מחירי הדיור מפלה את האזרחים הערבים המצויים במצוקת דיור חריפה, אי זמינות קרקע לבנייה, והזנחת הפיתוח הייחודיים שלהם."

 

מבחינה משפטית ציינה עו"ד מוראני כי "בשורה של פסקי דין השתרשה ההלכה לפיה החלטות של רשויות המדינה שמביאות הלכה למעשה לתוצאה המפלה  את היישובים הערביים בקבלת הטבות מסוימות דינן להתבטל. כך למשל, בעניין וועדת המעקב העליונה קבע בית המשפט כי החלטת הממשלה בדבר סיווג יישובים לאזורי עדיפות לאומית לצורך מתן הטבות בתחום החינוך אינה כדין, שכן היא מפלה יישובים ערביים ששיעורם בין היישובים שזכו בהטבה היה מזערי ביותר".

חוקים מפלים קשורים: