הזכות לדיור

עמוד: 1 מתוך 1
2021-04-22
ההרכב בראשות הנשיאה חיות דרש מהמדינה לנמק מדוע לא יזכו היישובים הערביים במשולש הצפוני להטבות בתחום הבינוי להן זוכים יישובים שכנים הנמצאים בדירוג חברתי-כלכלי גבוה יותר.
2016-06-19
בפניית עדאלה נטען כי התניית 'צמצום הפערים' בתנאים מוקדמים של הריסות מהווה שיקול זר ובלתי רלוונטי והוא לא לתכלית ראויה
2016-03-29
לקראת יום האדמה ה- 40 ניתח מרכז עדאלה את מדיניות שיווק הקרקעות והמכרזים אשר פורסמו על ידי רשות מקרקעי ישראל
2016-01-24
פניית עדאלה באה על רקע ההצהרות לפיהן רשויות המדינה בוחנות את החוקיות של הקצאה ייעודית זו.
2015-06-29
נציגת החברה: "אין לנו בני דודים...אנחנו לא מוכרים לערבים, אוקיי?"
2015-04-27
בדו"ח מרכז עדאלה נטען כי מצוקת הדיור ביישובים הערבים אינה תוצאה של "כשלים" או "ליקויים", כפי שהמבקר מציין ביחס למשבר הדיור ביישובים היהודיים, אלא תוצר של מדיניות מכוונת, עקבית ושיטתית.
2015-03-30
המדינה משווקת פחות מ- 5% מיחידות הדיור ליישובים ערביים; בהתנחלויות מקבלים פי 4 מהיישובים הערביים
2015-03-24
מרכז עדאלה פנה לשר הבינוי, אורי אריאל, ולבנצי ליברמן, יו"ר מנהל רשות מקרקעי ישראל, בבקשה לשנות את תכנית "מכרזי מחיר מטרה"
2014-05-12
השימוש בקריטריון השירות הצבאי כתנאי לחלוקת משאבים ציבוריים הינו בלתי-שוויוני, אשר בית המשפט העליון פסל בעבר במסגרת מספר פסקי דין
2014-01-30
הפעלת מכרזים בשיטת כל המרבה במחיר הובילה משך השנים להעלאת המחירים המוצעים עבור המגרשים המשווקים על ידי רשות מקרקעי ישראל בישובים הערביים