צו על תנאי בעתירת יישובי ואדי עארה הדורשים להיכלל באזורי עדיפות בנושא דיור

ההרכב בראשות הנשיאה חיות דרש מהמדינה לנמק מדוע לא יזכו היישובים הערביים במשולש הצפוני להטבות בתחום הבינוי להן זוכים יישובים שכנים הנמצאים בדירוג חברתי-כלכלי גבוה יותר.

ב-22.4.2021 נתן בג"ץ צו על תנאי בעתירה שהגיש עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, בשם כל הרשויות המקומיות הערביות בוואדי עארה, נגד מדיניות ממשלתית מפלה במתן הטבות בתחום הדיור. העתירה שהוגשה בשיתוף הוועד העממי לשמירה על הקרקע בוואדי עארה באמצעות עו״ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה, מבקשת לבטל את החלטות הממשלה המגדירות את אזורי העדיפות לעניין הטבות דיור, או לשנותן כך שיכללו יישובי המשולש הצפוני ברשימת הזכאים להטבות הניתנות מתוקפן. הטבות אלה מפחיתות באופן משמעותי את עלויות הדיור בבנייה חדשה בהם, וכוללות דמי חכירה מופחתים וסבסוד של משרד הבינוי והשיכון להוצאות תכנון, פיתוח, ניהול ופיקוח על קרקעות מדינה. על אף שהחוק קובע שהגדרת אזורי עדיפות תיעשה תוך התחשבות רבה בחוסנם החברתי והכלכלי של היישובים, במטרה לצמצם פערים, יישובים חזקים הסמוכים לאלה שברשויות הערביות שעותרות, נהנים מהטבות אלה.

 

 

בג"ץ 5510/20 עיריית אום אל פחם ואחרים נ. ראש הממשלה

למידע נוסף על העתירה

לקריאת העתירה


 

בצו על תנאי שניתן היום, נדרשת המדינה לנמק מדוע לא יבוטל קריטריון הסף הנוגע להשתייכות נפתית, לאחר שבדיון שהתקיים השבוע עלה כי קריטריון זה אינו מעוגן בחוק המסמיך את הממשלה לקבוע אזורי עדיפות. כמו כן, מורה בית המשפט למשיבים לנמק מדוע לא יכללו כל היישובים הערביים בוואדי עארה ברשימת היישובים שזוכים להטבות בתחום הדיור.

 

לקריאת ההחלטה

 

מעדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ומהמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי נמסר:
"הישובים הערביים סובלים ממצוקת דיור, שחלק גדול ממנה מתבטא במחירים גבוהים ומהיעדר דיור בר השגה. התוצאה של מדיניות הממשלה היא שיישובים ערביים מוחלשים אינם נהנים מהסיוע שמקבלים שכניהם ביישובים חזקים. טענו בפני בית המשפט כי קביעת אזורי עדיפות יכולה להיעשות אך ורק על פי התכליות שקבע המחוקק, בהן צמצום פערים בין אוכלוסיות ללא שיקולים זרים. מתן צו על תנאי מהווה איתות שאכן עולות שאלות כבדות ביחס לאמות המידה שהביאו למציאות שמדירה אזרחים ערבים, ואנו מאמינים כי המציאות מחייבת שהדבר יבוא לידי ביטוי גם בפסק הדין."
 

הודעות קודמות לעיתונות

היישובים הערביים בוואדי עארה עתרו לבג"ץ בדרישה להיכלל באזורי העדיפות הלאומית בנושא דיור 6.8.2020

 

למרות פסיקת בג"ץ קודמת בנושא: המדינה ממשיכה להפלות יישובים ערביים בקביעת אזורי עדיפות 10.7.2019

 

עדאלה פנה לשר הבינוי בדרישה לקבוע רשימה חדשה לאזורי העדיפות לסיוע בדיור 9.11.2015

 

תכנית להוזלת הדיור ב-30 יישובים – אף לא יישוב ערבי אחד 9.11.2015

 

20 יישוב והתנחלות יהודיים חדשים על רשימת "אזורי העדיפות הלאומית" 15.8.2015

 

הממשלה הודיעה כי הפסיקה ליישם את ההחלטה המסווגת יישובים לאזורי עדיפות לאומית, שבוטלה על ידי בג"ץ ב-2006 24.2.2011

 

בג"ץ דורש: לבטל הטבות מס ליישובים ללא קריטריונים שוויוניים וברורים 15.9.2010

 

לאחר 4 שנים של התחמקות מיישום פסק הדין: עדאלה מבקש מבג"ץ להורות לראש הממשלה לקיים את פסק הדין משנת 2006, המורה על ביטול סיווג המדינה לאזורי עדיפות לאומית 21.6.2010

 

בג"ץ ביטל את החלטת הממשלה על סיווג יישובים לאזורי עדיפות בתחום החינוך וקבע שהיא מפלה את האזרחים הערבים על רקע לאום 3.8.2006

 

 

 

צילום: Moataz1997/Wikimedia Commons