עדאלה פנה לרשות מקרקעי ישראל בדרישה לשווק מגרשים ביישובים ערבים באמצעות הגרלה, ולא באמצעות שיטת כל המרבה במחיר

הפעלת מכרזים בשיטת כל המרבה במחיר הובילה משך השנים להעלאת המחירים המוצעים עבור המגרשים המשווקים על ידי רשות מקרקעי ישראל בישובים הערביים

מרכז עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, פנה לרשות מקרקעי ישראל בדרישה כי שווק מגרשים לבניה למגורים בכלל הישובים הערביים בישראל ייעשה בשיטה של הרשמה והגרלה, להבדיל משיטת כל המרבה במחיר. עו"ד סוהאד בשארה, מנהלת המחלקה לקרקע ותכנון כתבה בפנייתה לבנצי ליברמן, מנהל רשות מקרקעי ישראל, כי "הפעלת מכרזים בשיטת כל המרבה במחיר הובילה משך השנים להעלאת המחירים המוצעים עבור המגרשים המשווקים על ידי רשות מקרקעי ישראל בישובים הערביים. הדבר יוצר פערים גדולים בין מחירי המגרשים בשיטת כל המרבה במחיר לבין מחירי מגרשים המשווקים לפי שיטת הרשמה והגרלה...כתוצאה מכך, ידם של רבים מבין האוכלוסייה הערבית איננה משגת עוד למגרשים המשווקים לפי שיטת המכרזים שבנדון."

עו"ד בשארה ציינה במכתבה כי במצב הנתון כיום, שבו רשות מקרקעי ישראל הינה גוף ששולט ב- 93% מהקרקעות בשטחה של המדינה, הרשות הופכת לחורצת גורלות בכל הקשור לחלוקת קרקע וסיכויי האזרחים לרכוש דירה. משכך, כותבת עו"ד בשארה במכתבה כי "עניין לנו במדיניות שלה השלכות גורליות אודות אופן הקצאת הקרקעות על ידי רשות מקרקעי ישראל אשר במסגרתה על הרשות לשקול שיקולים של מצבם הסוציו-אקונומי של הישובים, מצוקת הדיור בהם, שיקולים של סגירת פערים בין האוכלוסיות השונות, מיגור פערים בלתי הוגנים במחירי הקרקעות בין הישובים השונים, כמו גם שיקולים של צדק חלוקתי וכד'. שקילת שיקולים אלה תביא לחלוקת משאבי הקרקע באופן הוגן, צודק וסביר יותר."