מנהל מקרקעי ישראל

עמוד: 1 מתוך 1
2022-01-27
בדרישה שנשלחה אל רשות מקרקעי ישראל, שר השיכון והיועץ המשפטי לממשלה נטען כי הנטיעות שמבוצעות באמצעות קק"ל, נעשות בהיעדר סמכות ובניגוד לדיני המקרקעין; החלטות הוועדה הבין משרדית בנושא זה, מתקבלות בחוסר שקיפות תוך פגיעה...
2016-04-03
המדינה מעבירה את סמכותה לקבוע ולבצע מדיניות התיישבות לגוף שדואג לאינטרסים של האזרחים יהודים בלבד
2015-04-27
בדו"ח מרכז עדאלה נטען כי מצוקת הדיור ביישובים הערבים אינה תוצאה של "כשלים" או "ליקויים", כפי שהמבקר מציין ביחס למשבר הדיור ביישובים היהודיים, אלא תוצר של מדיניות מכוונת, עקבית ושיטתית.
2014-01-30
הפעלת מכרזים בשיטת כל המרבה במחיר הובילה משך השנים להעלאת המחירים המוצעים עבור המגרשים המשווקים על ידי רשות מקרקעי ישראל בישובים הערביים
2013-12-24
במכתבה של רשות מקרקעי ישראל נכתב כי "מדובר בחוכר בן מיעוטים והבעלות בחלקה הנ"ל הינה של הקרן קיימת לישראל..."