תגובת עדאלה לדו"ח מבקר המדינה בנושא משבר הדיור

בדו"ח מרכז עדאלה נטען כי מצוקת הדיור ביישובים הערבים אינה תוצאה של "כשלים" או "ליקויים", כפי שהמבקר מציין ביחס למשבר הדיור ביישובים היהודיים, אלא תוצר של מדיניות מכוונת, עקבית ושיטתית.

וועדת המעקב העליונה של האזרחים הערבים בישראל הכריזה על שביתה כללית מחר, שלישי, 28.4.15, וזאת במחאה על מדיניות הריסות הבתים של ממשלת ישראל.  במהלך היום ישבתו בתי הספר והעסקים ביישובים ערביים, ויתקיימו אירועי מחאה נגד מדיניות הממשלה.

 

מרכז עדאלה מגיב היום לראשונה לדו"ח מבקר המדינה בנושא משבר הדיור, שפורסם בחודש פברואר 2015. בדו"ח מרכז עדאלה, שחובר ע"י עו"ד מאיסאנה מוראני ומוחמד בסאם, נטען כי מצוקת הדיור ביישובים הערבים אינה תוצאה של "כשלים" או "ליקויים", כפי שהמבקר מציין ביחס למשבר הדיור ביישובים היהודיים, אלא תוצר של מדיניות מכוונת, עקבית ושיטתית. מחברי הדו"ח מונים מספר תחומים שבהם מדיניותה של ממשלת ישראל פוגעת באופן ישיר באפשרות הפיתוח ביישובים הערביים:

 

- מדיניות מפלה בשיווק קרקעות מדינה:  האפליה הממוסדת היא אחת הסיבות לחסימת התפתחותם של יישובים ערביים. כך למשל, במהלך שנת 2014 פרסמה רשות מקרקעי ישראל מכרזים לבניית 38,261 יחידות דיור ביישובים היהודיים (לא כולל ערים מעורבות) לעומת 1,844 יחידות דיור בלבד ביישובים הערביים- דהיינו כ- 20% מהאוכלוסייה זוכים לנתח שהינו כ- 4.6% מהיצע יחידות הדיור החדשות.

 

- תכניות מתאר: מבקר המדינה מצביע על הליקויים שנפלו ביישומה של תמ"א 35, אשר נועדה לתת מענה לצורכי הבנייה של מדינת ישראל, אך מתעלם מכך שאותה תכנית סימנה את רוב היישובים הערביים כ"מוטי שימור", שבהם אפשרויות הפיתוח מוגבלות. בנוסף, מבקר המדינה מתייחס לצורך בעדכון התכנון המתארי, אך לא מציין בדו"ח כי הבעיה חריפה הרבה יותר ביישובים ערבים: מבין 139 יישובים ערביים, רק ב- 41 קיימות תכניות מתאר עדכניות.

 

- שטחי שיפוט: שטח השיפוט של 139 יישובים ערביים משתרע על כ- 2.5% בלבד משטח המדינה. למרות הריבוי הטבעי והגידול של האוכלוסייה, שטח השיפוט של היישובים, מאז 1948 לא הורחב ולא הוקם ולו יישוב ערבי אחד חדש. מציאות זו הובילה להגדלת הצפיפות ביישובים ערביים פי 11 ותרמה משמעותית למצוקת הדיור. למרות שנתונים אלו ידועים, מבקר המדינה לא מתייחס לכך בדו"ח.

 

- בעיות ברמת השלטון המקומי: הרשות המקומית ממלאת תפקיד קריטי בפיתוחו של היישוב, אך רק 5 רשויות מקומיות ערביות משמשות כוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה. כיום, ברוב היישובים הערביים התכנון מבוצע ע"י וועדות אזוריות הכוללות מספר יישובים בכל וועדה, דבר שפוגע ביכולת של מועצות מקומיות לתכנן בהתאם לצרכי תושביהן.

 

- התכניות הממשלתיות לדיור בר השגה מתעלמות מהיישובים הערביים: ממשלת ישראל מקדמת תכניות לדיור בר השגה תוך התעלמות מהצרכים של האזרחים הערבים. כך למשל, במסגרת תכנית "מחיר מטרה" אשר החלה לפעול בחודשים האחרונים ישווקו בשנים 2019-2015, 66,000 יחידות דיור במחיר מוזל. מבין רשימת 30 היישובים שבהם תונהג תכנית זו, אין ולו יישוב ערבי אחד.

 

 

לסיכום, מציינים מחברי הדו"ח כי "בפני הפיתוח של היישובים הערביים עומדים 'חסמים' שהם תוצר של מדיניות מכוונת, שהעדיפה את ההתיישבות של האוכלוסייה היהודית על פני, וליתר דיוק- על חשבון, פיתוח היישובים הערביים. ככל שהמדיניות של 'יד אחת מפקיעה והורסת ויד שנייה בונה' וכל עוד המדינה רואה באינטרס של המיעוט הערבי כמתנגש חזיתית עם האינטרס של הרוב היהודי הרי שאין בהמלצות מבקר המדינה כדי לפתור את משבר הדיור בחברה הערבית."

מסמכים קשורים:

הודעות לעיתונות:

חוקים מפלים קשורים: