חוק נכסי נפקדים

זכויות קרקע ותכנון
בתוקף
1950
החוק מגדיר את מי שגורש, ברח, או עזב את גבולות מדינת ישראל אחרי נובמבר 1947, בעיקר בעקרבות המלחמה, וכן את כל נכסיו, מקרקעין ומיטלטלין (כלומר אדמות, בתים וחשבונות בנק וכדומה) כ"נפקדים". רכושם של הנפקדים הועבר לחזקתה של מדינת ישראל, בניהולו של האפוטרופוס לנכסי נפקדים. חוק נכסי נפקדים היה הכלי העיקרי ששימש את מדינת ישראל להשתלט על אדמותיהם של הפליטים והעקורים הפלסטינים, וכן נכסי הואקף המוסלמי ברחבי המדינה.

טקסט מלא